AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
HuyComVNCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:01 PM
14-02-2020
06:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Zero_Nine_09CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:00 PM
14-02-2020
06:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
cterbatdiet2hack kia ae [QUYHOANGMC] [VOTEKICK]CONSOLE14-02-2020
05:59 PM
14-02-2020
06:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TienAplaza1CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:57 PM
14-02-2020
06:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hakhak12_mcCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:56 PM
14-02-2020
06:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_RedkiyzSWAG_CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:53 PM
14-02-2020
05:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
dswfffdssaCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:53 PM
14-02-2020
05:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tomdien123CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:43 PM
14-02-2020
05:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TienAplaza1CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:41 PM
14-02-2020
05:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Airforce77CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:41 PM
14-02-2020
06:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
datnotaproCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:40 PM
14-02-2020
05:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
AnhDeoQuenEmCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:36 PM
14-02-2020
06:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
VIRUSMALLPLUSCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:35 PM
15-02-2020
05:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
lygiakhang2009CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:33 PM
14-02-2020
05:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Num96CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:30 PM
14-02-2020
06:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Yei_Viet_Namqc servernhiddt14-02-2020
05:29 PM
14-02-2020
06:29 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
hu123wwwCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:29 PM
14-02-2020
05:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DazzeCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:20 PM
14-02-2020
05:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TheNewGGCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:19 PM
14-02-2020
05:49 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
phannhatphuc4CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:18 PM
14-02-2020
05:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TammmemCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:18 PM
15-02-2020
05:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
cterbatdiet2CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:16 PM
14-02-2020
05:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
BG_ZicMayCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:14 PM
14-02-2020
05:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Sblack123afk di tam pp ae =vClawzZ14-02-2020
05:13 PM
14-02-2020
05:15 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
TBackidskCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
05:13 PM
15-02-2020
05:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động