AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
CongYbtắt xray đi bạn êiClawzZ14-02-2020
08:39 PM
14-02-2020
08:39 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
TuiTenVyyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:39 PM
14-02-2020
09:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
policeisgayCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:38 PM
14-02-2020
08:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
boboboy321CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:37 PM
14-02-2020
08:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
E2MGamingCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:36 PM
14-02-2020
09:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
jklsjfxmanchửi staffdao1trung5e414-02-2020
08:36 PM
14-02-2020
08:39 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
OMG_DarkSoulCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:35 PM
14-02-2020
08:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_GoblinS_CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:31 PM
14-02-2020
08:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_VuSs_GaMing_CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:28 PM
14-02-2020
08:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
daocdag369CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:24 PM
14-02-2020
09:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PhuocThinhnói bậynhiddt14-02-2020
08:24 PM
14-02-2020
08:29 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ThanhZitVNCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:17 PM
14-02-2020
08:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TuiTenVyyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:16 PM
14-02-2020
08:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
AdamIsTheBestCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:15 PM
14-02-2020
08:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MrMeoCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:14 PM
14-02-2020
08:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bennykhoaCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:14 PM
14-02-2020
08:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
llinkisCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:14 PM
14-02-2020
08:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MTV_duyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:13 PM
14-02-2020
08:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DucdepzzaiCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:09 PM
14-02-2020
09:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Ho_ConVNCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:09 PM
14-02-2020
08:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
lamcp789CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:09 PM
14-02-2020
08:39 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
jackmwcCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:09 PM
14-02-2020
08:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Itz_YasuVNCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:06 PM
14-02-2020
08:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Alltreat44351765CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:06 PM
14-02-2020
08:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
azs303quyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:05 PM
14-02-2020
08:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động