AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
herocatsử dụng XrayCONSOLE27-07-2021
03:34 AM
27-07-2021
03:49 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MyXuyenOffensive Language (https://www.facebook.com/lao.baoxuyen) 1dCONSOLE27-07-2021
03:14 AM
N/ACâmHoạt động
Hyper1đồ yếu vui lòng xuống khu thấp để farm , tránh ảnh hưởng người khácII_Aziz_IIxx26-07-2021
11:44 PM
N/AKickN/A
Dy1anSootStop sexual harrasmentLordHerobrine26-07-2021
11:19 PM
N/AKickN/A
Vinos_MCNo sexual harrasmentLordHerobrine26-07-2021
11:17 PM
N/AKickN/A
DesSiDesSexual harrasment (Gạ gẫm tình dục)LordHerobrine26-07-2021
11:12 PM
26-07-2021
11:17 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
MINHMINE247CỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [LordHerobrine]CONSOLE26-07-2021
11:09 PM
27-07-2021
11:09 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
HeoSkull123clearPigSkull26-07-2021
09:52 PM
27-07-2021
03:52 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Gamevoli_vlabuse batDanstVN0726-07-2021
09:51 PM
27-07-2021
03:51 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bibiarvn0097CỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [DanstVN07]CONSOLE26-07-2021
09:51 PM
27-07-2021
09:51 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
minhvnz123aspamPigSkull26-07-2021
09:31 PM
26-07-2021
10:31 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
biemsidasử dụng XrayCONSOLE26-07-2021
08:49 PM
26-07-2021
09:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
howlolhackDanstVN0726-07-2021
08:34 PM
27-07-2021
08:34 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
TuiLaLinngay [Skedaddy] [VOTEKICK]CONSOLE26-07-2021
08:31 PM
26-07-2021
08:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Vuxzaqecam on (votebua)DanstVN0726-07-2021
08:17 PM
26-07-2021
08:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
FuzukiNokisử dụng XrayCONSOLE26-07-2021
08:02 PM
26-07-2021
08:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
thanhroblox012abuse melonDanstVN0726-07-2021
07:58 PM
27-07-2021
01:58 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Nakgagghyteam upDanstVN0726-07-2021
07:58 PM
27-07-2021
01:58 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hung12122006abuse melonDanstVN0726-07-2021
07:57 PM
27-07-2021
01:57 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
jklsjfxmanxúc phạm staffWarr_Dragonn126-07-2021
06:48 PM
27-07-2021
12:48 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ExxNihiloosử dụng XrayCONSOLE26-07-2021
06:42 PM
26-07-2021
06:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
anhdahackautoclick + killauraWarr_Dragonn126-07-2021
06:19 PM
26-07-2021
08:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
dai1958camp [zZkhanhgamingZz] [VOTEKICK]CONSOLE26-07-2021
06:03 PM
26-07-2021
06:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
drainer_velocity+reach (3d)UBRO32BIT26-07-2021
05:57 PM
27-07-2021
05:57 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
comnicspeed autoclickerUBRO32BIT26-07-2021
05:49 PM
27-07-2021
05:49 PM
Cấm tạm thờiHoạt động