AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
verylike2spam lagvipthanlong26-07-2021
05:09 PM
N/ACấmHoạt động
Bingulikepigspam lagvipthanlong26-07-2021
05:09 PM
N/ACấmHoạt động
concuhoitoko chât bậy nữa menwataku26-07-2021
04:55 PM
26-07-2021
07:42 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Tuanh1991sử dụng XrayCONSOLE26-07-2021
04:50 PM
26-07-2021
05:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
jklsjfxmanspamWarr_Dragonn126-07-2021
04:50 PM
26-07-2021
05:20 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
phuongssbiết bug /ah mà không báo staff để khắc phục ngược lại còn lợi dụng_Prism26-07-2021
04:41 PM
N/ACấmHoạt động
concuhoitobậy ít thôiwataku26-07-2021
04:32 PM
26-07-2021
04:33 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
KanrojiMitsurinone_Tuthan_26-07-2021
04:29 PM
N/AKickN/A
ImMyaLợi dụng bug /ah để hưởng lợi và không báo staff để khắc phục lỗi_Prism26-07-2021
04:28 PM
N/ACấmHoạt động
taola1congaLợi dụng bug /ah để hưởng lợi và không báo staff để khắc phục lỗi_Prism26-07-2021
04:27 PM
N/ACấmHoạt động
LiveCovers0802Helper biết là có bug /ah mà không báo AD hoặc staff khác để khắc phục._Prism26-07-2021
04:27 PM
N/ACấmHoạt động
A_Zuraka_AhackDanstVN0726-07-2021
04:25 PM
27-07-2021
04:25 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
Simp_Foxtronautabuse melonDanstVN0726-07-2021
04:23 PM
26-07-2021
10:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
2ktomfgtat pet di banDanstVN0726-07-2021
04:03 PM
N/AKickN/A
conchim5319uvotebuaDanstVN0726-07-2021
04:02 PM
26-07-2021
04:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tuna_1309sử dụng XrayCONSOLE26-07-2021
03:32 PM
26-07-2021
03:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hieuboybellbug đồWarr_Dragonn126-07-2021
03:13 PM
N/ACấmHoạt động
RS_CycloneWurst v6.35_freddykrueger_26-07-2021
12:29 PM
26-07-2021
06:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Nhjmssử dụng XrayCONSOLE26-07-2021
12:16 PM
26-07-2021
12:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Tuanlol2y2csử dụng XrayCONSOLE26-07-2021
11:38 AM
26-07-2021
11:53 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Paodomcamp [CuongPro69] [VOTEKICK]CONSOLE26-07-2021
11:10 AM
26-07-2021
11:20 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Cuong123123CheatingDanstVN0726-07-2021
10:50 AM
N/ACấmHoạt động
Butxinhgaisvui lòng đập máy farm vì nó có thể làm lag cụm_Tuthan_26-07-2021
10:05 AM
N/AKickN/A
jklsjfxmannonePantoffy26-07-2021
09:46 AM
N/AKickN/A
HuyenFzchui the cuc cutII_Aziz_IIxx26-07-2021
06:02 AM
26-07-2021
06:02 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động