AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 350377CấM 9197CấM TạM THờI 242872CâM 1089CâM TạM THờI 7644CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89519IP CấM 39

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
TomMCTNPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE14-04-2024
09:38 AM
14-04-2024
10:08 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
iachay23PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE14-04-2024
08:44 AM
14-04-2024
09:04 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TungCKBớt Phá DùmHanaTuki14-04-2024
07:34 AM
14-04-2024
08:04 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kenziomcnoneHanaTuki14-04-2024
07:28 AM
N/AKickN/A
TungCKPhá Staff #1HanaTuki14-04-2024
07:10 AM
14-04-2024
07:20 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
who04Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE14-04-2024
06:22 AM
N/AKickN/A
Little_CarlyInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE14-04-2024
01:44 AM
N/AKickN/A
dat2506Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE13-04-2024
11:52 PM
N/AKickN/A
DuongNQ139sellcard ( cảnh báo )ANHKG1913-04-2024
11:29 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Thinhneone pieceBauTroiTrongXanh13-04-2024
11:12 PM
13-04-2024
11:13 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ngockhanh111nhắc nhở qc serverVinhEnder200713-04-2024
10:33 PM
N/AKickN/A
ddmahnInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE13-04-2024
10:28 PM
N/AKickN/A
ddmahnInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE13-04-2024
10:26 PM
N/AKickN/A
dunghuntervnlm lại đồ điDennisSaber13-04-2024
10:20 PM
N/AKickN/A
ddmahnInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE13-04-2024
10:17 PM
N/AKickN/A
ddmahnInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE13-04-2024
10:08 PM
N/AKickN/A
AryaDatsử dụng skill diện rộng vào mob event tại spawnLay_TNT13-04-2024
07:33 PM
13-04-2024
08:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHK_HuyXDInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE13-04-2024
07:32 PM
N/AKickN/A
ayakasatreo 4 acc dungeonDennisSaber13-04-2024
04:27 PM
N/AKickN/A
Malena2007treo 4 acc dungeonDennisSaber13-04-2024
04:27 PM
N/AKickN/A
rubykingtreo 4 acc dungeonDennisSaber13-04-2024
04:27 PM
N/AKickN/A
vuahongngoctreo 4 accDennisSaber13-04-2024
04:23 PM
N/AKickN/A
ANHKG19noneeANHKG1913-04-2024
04:17 PM
13-04-2024
04:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vkzendaicaInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE13-04-2024
10:15 AM
N/AKickN/A
vkzendaicaInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE13-04-2024
09:26 AM
N/AKickN/A