AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
1st_ys0Phát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
12:42 PM
N/ACấmKhông hoạt động
Xxnaruto283xXsử dụng XrayCONSOLE24-07-2021
12:40 PM
24-07-2021
12:55 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
SagamaVailonPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
12:19 PM
N/ACấmKhông hoạt động
yenkun4890ko chui tucII_Aziz_IIxx24-07-2021
12:11 PM
24-07-2021
12:12 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Kaitou_desu4451Cảnh cáo làm lag bằng redstoneMinoscloud24-07-2021
12:00 PM
24-07-2021
12:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
noobtheloser1588spamDanstVN0724-07-2021
11:49 AM
24-07-2021
02:49 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Ka1zhackDanstVN0724-07-2021
11:46 AM
25-07-2021
11:46 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vuhuytrang123chửi bậy_Tuthan_24-07-2021
11:45 AM
24-07-2021
11:45 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
2Fluffyvotebuc ccDanstVN0724-07-2021
11:42 AM
N/AKickN/A
Quangdz_1302bye (abuse bat)DanstVN0724-07-2021
11:42 AM
25-07-2021
11:42 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bemeo3344bug spawnDanstVN0724-07-2021
11:33 AM
24-07-2021
05:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Ka1zhack Bhop và các thể loại khác... [zukasv] [VOTEKICK]CONSOLE24-07-2021
11:28 AM
24-07-2021
11:38 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DaiQuang1313autoclick ngu den muc bi kick 23 lanUBRO32BIT24-07-2021
11:26 AM
N/ACấmHoạt động
bomaycanhet123Phát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
11:17 AM
N/ACấmKhông hoạt động
MuoiMuoiCuteThoát cho chủ acc vàoMinoscloud24-07-2021
11:09 AM
N/AKickN/A
IbalDalt cheatDanstVN0724-07-2021
10:34 AM
N/ACấmHoạt động
BalDalt cheatDanstVN0724-07-2021
10:34 AM
N/ACấmHoạt động
BanneDalt cheatDanstVN0724-07-2021
10:34 AM
N/ACấmHoạt động
BossIsTheLightvui lòng /trash is để tránh gây lag cho member_Tuthan_24-07-2021
10:12 AM
N/AKickN/A
concuhoitobậy bạwataku24-07-2021
09:57 AM
24-07-2021
10:13 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
QuangIIVinhko rep staff #2LiveCovers080224-07-2021
09:43 AM
24-07-2021
09:44 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
noldvatat pet nhoanh [taicutephomaique] [VOTEKICK]CONSOLE24-07-2021
09:35 AM
24-07-2021
09:45 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Warr__HandSomekhoan_Tuthan_24-07-2021
09:20 AM
N/AKickN/A
TritonzPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
09:14 AM
N/ACấmKhông hoạt động
QuangIIVinhĐề nghị rep staffLiveCovers080224-07-2021
09:07 AM
N/AKickN/A