AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 309944CấM 8067CấM TạM THờI 211767CâM 963CâM TạM THờI 7003CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82102IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Bee_Boy_YTPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE02-02-2023
05:00 PM
02-02-2023
05:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
truongdeptraiso1Truong xin duoc tam thoi duoc muteshadow_king02-02-2023
04:58 PM
N/ACâmKhông hoạt động
hoanghungvanhuyPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
04:57 PM
02-02-2023
05:27 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ThiennWibuuPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE02-02-2023
04:52 PM
02-02-2023
05:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
truong210528Ra da fifa di nao xong roi treo eshadow_king02-02-2023
04:46 PM
N/AKickN/A
Hp_Thanhhks mob #1UvU02-02-2023
04:38 PM
N/AKickN/A
Ultimate123PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE02-02-2023
04:38 PM
02-02-2023
05:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MuihonhPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
04:34 PM
02-02-2023
05:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
FROGamingPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE02-02-2023
04:14 PM
02-02-2023
04:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
JenVNPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE02-02-2023
04:05 PM
02-02-2023
04:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
banhbao1PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
04:03 PM
02-02-2023
04:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
cuong24PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE02-02-2023
04:01 PM
02-02-2023
04:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hoa28PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
03:46 PM
02-02-2023
04:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
RainbyShirokumasử dụng skill diện rộng lên mobs eventTruongduy251102-02-2023
03:41 PM
02-02-2023
04:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
chugialuong123PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE02-02-2023
03:38 PM
02-02-2023
04:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HuyTCQ2k8PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE02-02-2023
03:30 PM
02-02-2023
04:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HuyTCQ2k8PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE02-02-2023
03:30 PM
02-02-2023
04:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HuyTCQ2k8PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE02-02-2023
03:30 PM
02-02-2023
04:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_Mason_PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
03:19 PM
02-02-2023
03:49 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
The_Dead_ZPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Scaffold)CONSOLE02-02-2023
03:14 PM
02-02-2023
03:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hoa28PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE02-02-2023
02:54 PM
02-02-2023
03:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
akawoa_akihitoPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE02-02-2023
02:50 PM
02-02-2023
03:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
The_Dead_ZPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE02-02-2023
02:39 PM
02-02-2023
03:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
RyeoMyungHwangPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE02-02-2023
02:09 PM
02-02-2023
02:39 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Cu_LyPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE02-02-2023
02:05 PM
02-02-2023
02:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động