AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
verylike2spam lagvipthanlong26-07-2021
05:09 PM
N/ACấmHoạt động
Bingulikepigspam lagvipthanlong26-07-2021
05:09 PM
N/ACấmHoạt động
phuongssbiết bug /ah mà không báo staff để khắc phục ngược lại còn lợi dụng_Prism26-07-2021
04:41 PM
N/ACấmHoạt động
ImMyaLợi dụng bug /ah để hưởng lợi và không báo staff để khắc phục lỗi_Prism26-07-2021
04:28 PM
N/ACấmHoạt động
taola1congaLợi dụng bug /ah để hưởng lợi và không báo staff để khắc phục lỗi_Prism26-07-2021
04:27 PM
N/ACấmHoạt động
LiveCovers0802Helper biết là có bug /ah mà không báo AD hoặc staff khác để khắc phục._Prism26-07-2021
04:27 PM
N/ACấmHoạt động
hieuboybellbug đồWarr_Dragonn126-07-2021
03:13 PM
N/ACấmHoạt động
Cuong123123CheatingDanstVN0726-07-2021
10:50 AM
N/ACấmHoạt động
xong nó giống fly color rII_Aziz_IIxx25-07-2021
08:02 PM
N/ACấmHoạt động
Hoang147z2nghi vấn bugCONSOLE25-07-2021
05:46 PM
N/ACấmKhông hoạt động
pn05bugCONSOLE25-07-2021
05:31 PM
N/ACấmHoạt động
GLB_VNHackUBRO32BIT25-07-2021
04:29 PM
N/ACấmHoạt động
HoangTuGMbug spawnDanstVN0725-07-2021
01:08 AM
N/ACấmHoạt động
MCP_sunnygamingbug spawn qua nhieu lanDanstVN0725-07-2021
01:03 AM
N/ACấmHoạt động
HonggUwu_Phát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
09:10 PM
N/ACấmKhông hoạt động
superliminalspam lagvipthanlong24-07-2021
08:12 PM
N/ACấmHoạt động
TESLAspam lagvipthanlong24-07-2021
08:11 PM
N/ACấmHoạt động
GoodWhaleSushispam lagvipthanlong24-07-2021
08:11 PM
N/ACấmHoạt động
kanzumlbbPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
08:07 PM
N/ACấmKhông hoạt động
giaan83999Phát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
06:15 PM
N/ACấmKhông hoạt động
phantomreaper234Phát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
06:10 PM
N/ACấmKhông hoạt động
MiloLaNhatPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
05:36 PM
N/ACấmKhông hoạt động
ReaderIsGayPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
05:00 PM
N/ACấmKhông hoạt động
JindouwuPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
04:43 PM
N/ACấmKhông hoạt động
AxolotlReiPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
04:42 PM
N/ACấmKhông hoạt động