AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 254196CấM 7099CấM TạM THờI 163856CâM 900CâM TạM THờI 6645CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 75658IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
AssasinCat123scam đồ (ban dùm thichtinhtam, thắc mắc hãy trình bày với page)ShietDaPig19-08-2022
02:30 PM
N/ACấmHoạt động
Meokiu13scam đồ (ban dùm thichtinhtam, thắc mắc hãy trình bày với page)ShietDaPig19-08-2022
02:30 PM
N/ACấmHoạt động
Mienina2k11Xây công trình mang ý nghĩa phản độngMinoscloud19-08-2022
12:16 AM
N/ACấmHoạt động
babyfammerhackHoangKoNgu18-08-2022
08:06 PM
N/ACấmHoạt động
boihehe409hackHoangKoNgu18-08-2022
08:04 PM
N/ACấmHoạt động
phuong1401hackHoangKoNgu18-08-2022
07:57 PM
N/ACấmHoạt động
OjamajoDoremihackHoangKoNgu18-08-2022
07:56 PM
N/ACấmHoạt động
DitMeToQuocVNhackHoangKoNgu18-08-2022
07:54 PM
N/ACấmHoạt động
AkiShoto_EhhhackHoangKoNgu18-08-2022
07:49 PM
N/ACấmHoạt động
tuan1997hackHoangKoNgu18-08-2022
07:47 PM
N/ACấmHoạt động
0399281008ukHoangKoNgu18-08-2022
05:46 PM
N/ACấmHoạt động
sakura_mcnghi vấn scam (nếu có proof chứng minh ko scam thì gửi page)ShietDaPig18-08-2022
02:10 PM
N/ACấmHoạt động
Noel_Gamernghi vấn scam (nếu có proof chứng minh ko scam thì gửi page)ShietDaPig18-08-2022
02:09 PM
N/ACấmHoạt động
kbcg2nice exploit broCONSOLE18-08-2022
10:24 AM
N/ACấmHoạt động
kbcg1nice exploit broCONSOLE18-08-2022
10:23 AM
N/ACấmHoạt động
kbcgnice exploit broCONSOLE18-08-2022
10:22 AM
N/ACấmHoạt động
bunnncuaaamcScamMyaMul18-08-2022
08:51 AM
N/ACấmHoạt động
chaiuemhackHoangKoNgu17-08-2022
09:35 PM
N/ACấmHoạt động
kennedyhackHoangKoNgu17-08-2022
09:23 PM
N/ACấmHoạt động
HuymcpeahackHoangKoNgu17-08-2022
09:21 PM
N/ACấmHoạt động
datsthienhackHoangKoNgu17-08-2022
09:19 PM
N/ACấmHoạt động
hypickleFhackHoangKoNgu17-08-2022
09:11 PM
N/ACấmHoạt động
thatsferlanhackHoangKoNgu17-08-2022
09:10 PM
N/ACấmHoạt động
WtapModTesthackHoangKoNgu17-08-2022
09:07 PM
N/ACấmHoạt động
ItzKayZhack + teamuoHoangKoNgu17-08-2022
09:05 PM
N/ACấmHoạt động