AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 301393CấM 7888CấM TạM THờI 204630CâM 933CâM TạM THờI 6841CảNH BáO 1CảNH BáO TạM THờI 0KICK 81062IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
black_stickmanhack/cheatVNSeul04-12-2022
11:44 AM
N/ACấmHoạt động
LouisTaylorRao Sell Card + Chửi StaffMyaMul29-11-2022
08:40 PM
N/ACấmHoạt động
1ne8ightScam ( liên hệ fanpage để giải quyết )MyaMul28-11-2022
05:03 PM
N/ACấmHoạt động
YTB_MeKongTVphát hiện nghi vấn hack (page.aemine.vn)CONSOLE27-11-2022
11:25 PM
N/ACấmKhông hoạt động
YTB_MeKongTVphát hiện nghi vấn hackCONSOLE27-11-2022
09:08 PM
N/ACấmKhông hoạt động
quangwwphát hiện nghi vấn hackCONSOLE27-11-2022
09:08 PM
N/ACấmKhông hoạt động
vahi797phát hiện nghi vấn hackCONSOLE27-11-2022
09:08 PM
N/ACấmKhông hoạt động
vahi797phát hiện nghi vấn hackCONSOLE27-11-2022
08:52 PM
N/ACấmKhông hoạt động
quangwwphát hiện nghi vấn hackCONSOLE27-11-2022
08:52 PM
N/ACấmKhông hoạt động
YTB_MeKongTVphát hiện nghi vấn hackCONSOLE27-11-2022
08:51 PM
N/ACấmKhông hoạt động
LouisNewBiecheat [ThePit] (Truongduy2511)ly4444426-11-2022
09:57 PM
N/ACấmHoạt động
epicgamexác minh sellcard (page.aemine.vn)CONSOLE26-11-2022
07:53 PM
N/ACấmKhông hoạt động
Ray2003vi phạm lần 6MilkXinh26-11-2022
07:10 PM
N/ACấmHoạt động
thanhazcho1423spam qc svPantoffy25-11-2022
08:35 AM
N/ACấmHoạt động
BenX0spam qc svPantoffy25-11-2022
08:35 AM
N/ACấmHoạt động
Gtuan2k00xác minh scam (page.aemine.vn)CONSOLE22-11-2022
09:14 PM
N/ACấmHoạt động
uEobrcheatDanstVN0721-11-2022
08:09 PM
N/ACấmHoạt động
tRuKjvMgAcheatDanstVN0721-11-2022
08:08 PM
N/ACấmHoạt động
TungdabibanQuảng cáo hack (Spam)MyaMul20-11-2022
01:42 PM
N/ACấmHoạt động
huy722008xác minh item (ib page.aemine.vn)ly4444420-11-2022
09:03 AM
N/ACấmHoạt động
lgh123xác minh đồ (shulker) [ib page.aemine.vn]ly4444420-11-2022
09:00 AM
N/ACấmHoạt động
tuimoichoi123NGHI VẤN BUG AHCONSOLE20-11-2022
08:53 AM
N/ACấmKhông hoạt động
hoang345678ks mobs drop nhiều lần + ban history bẩnly4444419-11-2022
08:11 PM
N/ACấmHoạt động
Binzzsamacheck pass ( Vui long lien he fanapage de giai quyet )MyaMul17-11-2022
12:38 PM
N/ACấmKhông hoạt động
Qchiiixác minh tài khoản (page.aemine.vn)CONSOLE16-11-2022
08:45 PM
N/ACấmKhông hoạt động