AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 105327CấM 4364CấM TạM THờI 83043CâM 723CâM TạM THờI 5407CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 11754IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
khanh234123xúc phạm staff ( bảo rác )tanhbp18-01-2022
11:22 PM
19-01-2022
02:22 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
SkyTheFearchui staffkimdien18918-01-2022
11:08 PM
18-01-2022
11:09 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
invisiblelyignore ss #2kimdien18918-01-2022
11:07 PM
19-01-2022
05:07 AM
Câm tạm thờiHoạt động
thanhdanhhellotoxicbinhoan1218-01-2022
09:48 PM
18-01-2022
10:48 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
phudeptraikkk2xin mute .-.FrozenRapids18-01-2022
08:05 PM
18-01-2022
10:05 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Huy_Boktoxictn_0618-01-2022
07:08 PM
18-01-2022
07:13 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
MrSonicxúc phạm người chơi_Tuthan_18-01-2022
05:50 PM
18-01-2022
07:50 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
GuySamaMCxúc phạm người chơi_Tuthan_18-01-2022
05:50 PM
18-01-2022
07:50 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
KiettAnhhxúc phạm người chơi_Tuthan_18-01-2022
05:49 PM
18-01-2022
07:49 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
sungsamoffngôn từ 18+tn_0618-01-2022
04:49 PM
18-01-2022
04:54 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Boss_Sans1#1Wifi25Gb18-01-2022
04:07 PM
18-01-2022
05:07 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Asura1002spam chat riêng làm phiền ng khácbinhoan1218-01-2022
02:57 PM
18-01-2022
03:07 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
huybui328Xuc pham svHoangKoNgu18-01-2022
02:41 PM
18-01-2022
08:41 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Longga2k5chửi sever lần #1Wifi25Gb18-01-2022
02:19 PM
18-01-2022
04:19 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
FaslllPhá giá lông khỉCoke18-01-2022
09:17 AM
18-01-2022
10:17 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
SponGeEdiLxúc phạm staffUvU17-01-2022
09:25 PM
17-01-2022
09:35 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Cu4socnoneShietDaPig17-01-2022
09:10 PM
17-01-2022
10:10 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Cu3socnoneShietDaPig17-01-2022
09:03 PM
17-01-2022
10:03 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ChaCu3socnoneShietDaPig17-01-2022
09:03 PM
17-01-2022
10:03 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
asasin1020toxic + chửi thềly4444417-01-2022
04:26 PM
17-01-2022
04:36 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
SleetySquid_VNignore sskimdien18917-01-2022
03:25 PM
17-01-2022
09:25 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
djtmemoiignore sskimdien18917-01-2022
03:16 PM
17-01-2022
09:16 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
pilelhaorospam_BBV_17-01-2022
03:07 PM
17-01-2022
09:07 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
DeadManTeamxúc phạmtanhbp17-01-2022
11:06 AM
17-01-2022
12:06 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Hoangthebestshout chui tuc+xuc pham svkimdien18917-01-2022
10:56 AM
17-01-2022
11:26 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động