AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 83237CấM 2568CấM TạM THờI 68981CâM 585CâM TạM THờI 4054CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7013IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
bish66spamEBT_Binzz18-09-2021
08:50 PM
18-09-2021
08:50 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
aoaozzospamwataku18-09-2021
07:56 PM
18-09-2021
08:11 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
N_V_Kqc sv khác #1BiDepTryy18-09-2021
04:23 PM
18-09-2021
05:23 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
IqVinh_dragonToxic quá mức cảnh báo lần 2Saito_Otonashi18-09-2021
01:22 PM
18-09-2021
02:22 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
triet0103Bình tĩnh điRedNinja_200518-09-2021
01:05 PM
18-09-2021
01:05 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Phoenix_SADspam + xuc pham severHector18-09-2021
12:38 PM
18-09-2021
06:38 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
youcantwinmespamsadposting18-09-2021
12:36 PM
18-09-2021
03:36 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Night_ACExúc phạm staffOliverBlKeayShen18-09-2021
12:02 PM
18-09-2021
01:02 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
hazzaichửi tụcLunie18-09-2021
10:53 AM
18-09-2021
11:53 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
kirigayamcxúc phạm serverxKingBlackx18-09-2021
09:15 AM
18-09-2021
12:15 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
enronbasic123spam xin đồEBT_Binzz18-09-2021
08:28 AM
18-09-2021
10:28 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
jklsjfxmanuocPantoffy17-09-2021
09:50 PM
17-09-2021
09:55 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
HuyHuyyđừng chữi quáEBT_Binzz17-09-2021
08:27 PM
17-09-2021
11:27 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
hieu2872010spamEBT_Binzz17-09-2021
08:20 PM
17-09-2021
11:20 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Ace_Dragonspam chatPigSkull17-09-2021
04:53 PM
17-09-2021
05:53 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
vipthanlongdiễn đi nó bảo mutePantoffy17-09-2021
04:37 PM
17-09-2021
04:37 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
hazzaitoxicLunie17-09-2021
04:31 PM
17-09-2021
05:31 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
hazzaicảnh cáo toxic_BBV_17-09-2021
04:31 PM
17-09-2021
04:31 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
DucBiBayAccXúc phạm StaffXinNoteBlock17-09-2021
04:23 PM
17-09-2021
05:23 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
KasTyNói bậyXinNoteBlock17-09-2021
04:00 PM
17-09-2021
04:10 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
black_leonvk buashark1217-09-2021
02:19 PM
17-09-2021
02:24 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Purperguyxúc phạm staff , toxicxKingBlackx17-09-2021
09:13 AM
17-09-2021
09:43 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
C0ns0l3ToxicXinNoteBlock16-09-2021
05:14 PM
16-09-2021
05:44 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Cecilionxúc phạm adminEBT_Binzz16-09-2021
04:45 PM
16-09-2021
07:45 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
NoobleseXúc phạm member (nặng) + toxicMinoscloud16-09-2021
04:02 PM
16-09-2021
10:02 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động