AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 283416CấM 7791CấM TạM THờI 187927CâM 918CâM TạM THờI 6746CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 79996IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Test044#toxic lần 1SlimeGreen29-09-2022
11:38 PM
30-09-2022
05:38 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
lamdino[email protected]MyaMul29-09-2022
11:33 PM
30-09-2022
11:33 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
OniiChqnxúc phạm staffKOSEnderman29-09-2022
10:40 PM
30-09-2022
04:40 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ngocquyen0608Vi phạm ngôn từ (log nick clone)CONSOLE29-09-2022
10:10 PM
29-10-2022
10:10 PM
Câm tạm thờiHoạt động
ewryiujoerVi phạm ngôn từCONSOLE29-09-2022
10:08 PM
30-09-2022
10:08 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ewerVi phạm ngôn từCONSOLE29-09-2022
10:08 PM
30-09-2022
10:08 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
em_JasonHandsomexi pamHoangKoNgu29-09-2022
09:11 PM
29-09-2022
09:21 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
em_JasonHandsomespamHoangKoNgu29-09-2022
09:10 PM
30-09-2022
03:10 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ngocquyen0608suc pham staffKatsuzu29-09-2022
12:03 PM
30-09-2022
12:03 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
KietNoPro1812#spamSlimeGreen28-09-2022
11:10 PM
29-09-2022
05:10 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
cakcakckakspamYamadesu27-09-2022
08:13 PM
28-09-2022
02:13 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
KospamspamYamadesu27-09-2022
07:05 PM
28-09-2022
01:05 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Hieukun991spamYamadesu27-09-2022
07:01 PM
28-09-2022
01:01 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Hieukun331spamYamadesu27-09-2022
07:01 PM
28-09-2022
01:01 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
manh2k7_VNvote bừaLunie25-09-2022
09:04 PM
25-09-2022
11:04 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
TraiDepPhoCo#toxic lần 1Han_Baka25-09-2022
11:01 AM
25-09-2022
05:01 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
nthuyt#toxic lần 1Han_Baka24-09-2022
10:21 PM
25-09-2022
04:21 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Baron_IRvote bừaLunie24-09-2022
09:10 PM
24-09-2022
09:20 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Shin55123SpamXinNoteBlock24-09-2022
10:10 AM
24-09-2022
04:10 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Son_No_SadspamEBT_Binzz22-09-2022
08:12 PM
22-09-2022
09:12 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
VINHVINH2#spamSlimeGreen19-09-2022
10:53 PM
20-09-2022
04:53 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ZzZTulenZzZtoxic_BBV_14-09-2022
08:01 PM
15-09-2022
02:01 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
_Nigga_noneNhatHoang11214-09-2022
06:08 PM
14-09-2022
06:08 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
hellokhanhphongtoxic_BBV_13-09-2022
04:52 PM
13-09-2022
10:52 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
minminekhoaqcsvVNSeul12-09-2022
07:05 PM
13-09-2022
01:05 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động