AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 309676CấM 8064CấM TạM THờI 211545CâM 962CâM TạM THờI 6998CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82065IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Literature_MCtoxic lần 2RyezenKaido31-01-2023
09:25 PM
01-02-2023
03:25 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
severracruoitoxicYamadesu31-01-2023
08:06 PM
01-02-2023
02:06 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Literature_MCxúc phạm staffHan_Baka30-01-2023
09:29 PM
30-01-2023
09:30 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
coolatjustdat ten fac chui staffsadbalts30-01-2023
02:32 PM
30-01-2023
03:02 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
dangkk2spamumaruOwO29-01-2023
09:09 PM
30-01-2023
02:09 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
LunarZerospamumaruOwO29-01-2023
09:05 PM
29-01-2023
10:05 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
BigMomxúc phạm hép bơRyezenKaido29-01-2023
07:17 PM
29-01-2023
07:18 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
phatpro2k3Đã vi phạm được staff tha vẫn cố chống cự + Toxic với mem trong servershadow_king29-01-2023
01:44 AM
29-01-2023
07:44 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Batou#spam lần 1Han_Baka28-01-2023
10:40 PM
29-01-2023
04:40 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
BuCuChayBotoxicsadbalts28-01-2023
10:10 PM
29-01-2023
01:10 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
dodangdung13241spamRyezenKaido28-01-2023
04:23 PM
28-01-2023
10:23 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
coolatjustlay acc clone chui staff nhiu` lan`sadbalts27-01-2023
09:52 PM
28-01-2023
12:52 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
TraderCuaKenchui staffsadbalts27-01-2023
09:48 PM
28-01-2023
12:48 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
MqInVNspamKaw26-01-2023
08:11 PM
26-01-2023
09:11 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
The_Shidigamispamsadbalts25-01-2023
03:03 PM
25-01-2023
04:03 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
venfhv1đùa ko vuiMilkXinh24-01-2023
04:43 PM
24-01-2023
04:48 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
PhakeKhiêu khích người chơi khác nhiều lầnCONSOLE24-01-2023
03:55 PM
24-01-2023
09:55 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
DymonS_Chửi tục trong server (Xử lý theo tố cáo trên page)shadow_king24-01-2023
10:11 AM
24-01-2023
04:11 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
thanhazgamtoxicsadbalts23-01-2023
07:58 PM
24-01-2023
01:58 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
venfhv1chửi staffMilkXinh23-01-2023
03:24 PM
23-01-2023
03:54 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
PVPkidChúc em năm mới vui vẻ nhéshadow_king23-01-2023
12:51 AM
23-01-2023
12:52 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
PVPkidChúc em năm mới vui vẻ nhéshadow_king23-01-2023
12:35 AM
23-01-2023
12:36 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
TraderCuaKenchui staffsadbalts21-01-2023
08:46 PM
21-01-2023
09:16 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
KoTenLaGixúc phạm staffHan_Baka21-01-2023
11:17 AM
21-01-2023
11:17 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
BotRubenqc svUvU21-01-2023
10:52 AM
21-01-2023
11:52 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động