AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 350377CấM 9197CấM TạM THờI 242872CâM 1089CâM TạM THờI 7644CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89519IP CấM 39

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Selvetnói bậyDennisSaber14-04-2024
05:44 PM
14-04-2024
05:45 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
TungCKPhá Staff #1HanaTuki14-04-2024
07:10 AM
14-04-2024
07:20 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Thinhneone pieceBauTroiTrongXanh13-04-2024
11:12 PM
13-04-2024
11:13 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ZzZTulenZzZxucphamstaffdunghuntervn11-04-2024
10:02 PM
11-04-2024
10:07 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
NTSXspamdunghuntervn11-04-2024
10:02 PM
11-04-2024
10:07 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
NTSXspamPantoffy11-04-2024
09:22 PM
11-04-2024
09:27 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
NTSXspamdunghuntervn11-04-2024
08:35 PM
11-04-2024
08:40 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
HeroTigernói staff gàBauTroiTrongXanh10-04-2024
09:32 PM
11-04-2024
03:32 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Selvetchửi bậyDennisSaber10-04-2024
01:01 PM
10-04-2024
01:01 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
BrinyaEvent hết thì lock chứ sao gọi là lock bậy ?BauTroiTrongXanh09-04-2024
06:12 PM
09-04-2024
07:12 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
xMiexEvent hết thì lock chứ sao gọi là lock bậy ?BauTroiTrongXanh09-04-2024
06:12 PM
09-04-2024
07:12 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
FlandreOwOChửi Staff #1 ( Có Proof )BauTroiTrongXanh09-04-2024
06:03 PM
09-04-2024
07:03 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
satthutop1đồ trashBauTroiTrongXanh08-04-2024
06:14 PM
08-04-2024
06:15 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
MrDragonWindnguDiegoas08-04-2024
07:46 AM
08-04-2024
07:46 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
DuyAnhNoProotoxic với staffBauTroiTrongXanh07-04-2024
05:14 PM
07-04-2024
05:15 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
SelvetspamDennisSaber07-04-2024
03:37 PM
07-04-2024
03:38 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
bautroitrongxanhm thích kick ko ?YueNoLove07-04-2024
12:30 AM
07-04-2024
12:31 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
AnhNhi2005spamLay_TNT06-04-2024
09:06 PM
06-04-2024
09:36 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
NTSXspamdunghuntervn03-04-2024
07:43 PM
03-04-2024
07:48 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ChoosenOnenói xấu staff ( kêu staff bịp )YueNoLove03-04-2024
06:27 PM
03-04-2024
09:27 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
skdaronvu khống staffBauTroiTrongXanh02-04-2024
10:44 PM
02-04-2024
10:49 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
YueNoLovecảnh cáo ngôn từ lần 1BauTroiTrongXanh02-04-2024
10:40 PM
02-04-2024
10:45 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
SkdaronxàmYueNoLove01-04-2024
11:49 PM
01-04-2024
11:49 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Mcduyvnnói ai nghiện sex vậy mDennisSaber31-03-2024
06:05 PM
31-03-2024
06:06 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
NTSXsuc pham staffdunghuntervn29-03-2024
10:49 PM
29-03-2024
10:54 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động