Khiemvu - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314819CấM 8227CấM TạM THờI 215865CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
antiknockbackEBT_Binzz17-03-2023
07:50 PM
18-03-2023
1:50 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
su dung antiknock backEBT_Binzz17-03-2023
02:20 PM
17-03-2023
5:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
antiknock backEBT_Binzz14-03-2023
05:32 PM
14-03-2023
8:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
antiknock back cảnh cáoEBT_Binzz13-03-2023
10:26 PM
N/AKickN/A
sử dụng auto spamMilkXinh02-03-2023
03:04 PM
02-03-2023
3:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng hack antiknockMilkXinh01-03-2023
06:22 PM
01-03-2023
6:52 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE31-01-2023
09:16 PM
N/AKickN/A
su dung antiknock back 1 lan nua ban vvEBT_Binzz14-01-2023
07:40 PM
14-01-2023
10:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
antiknockbackEBT_Binzz13-01-2023
08:31 PM
N/AKickN/A
sử dụng hack nhiều lần cảnh cáo lần 1EBT_Binzz05-01-2023
09:48 PM
06-01-2023
12:48 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng antiknockback 20:33EBT_Binzz04-01-2023
09:06 PM
05-01-2023
12:06 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tái phạmKaw01-01-2023
02:59 PM
01-01-2023
8:59 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tái phạm cấp 500 farm spawnKaw25-12-2022
10:06 AM
25-12-2022
4:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
cấp 500 vẫn farm ở beacon trắngKaw22-12-2022
08:23 PM
22-12-2022
10:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
autoclickKaw22-12-2022
07:27 PM
N/AKickN/A
farm khu duoi 200EBT_Binzz22-12-2022
01:05 PM
N/AKickN/A
autoclickEBT_Binzz18-12-2022
07:41 PM
N/AKickN/A
farm khu duoi 200EBT_Binzz18-12-2022
07:03 PM
N/AKickN/A
cảnh cáo lần 1 farm khutanthuEBT_Binzz17-12-2022
04:35 PM
N/AKickN/A
farm khu duoi 200EBT_Binzz17-12-2022
03:53 PM
N/AKickN/A
nghi van su dung hackEBT_Binzz17-12-2022
02:41 PM
N/AKickN/A
hack + farm khu duoi 200 lần 2EBT_Binzz16-12-2022
12:44 PM
16-12-2022
6:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
farm khu duoi 200 + killauraEBT_Binzz16-12-2022
12:37 PM
N/AKickN/A
farm khu duoi 200EBT_Binzz05-12-2022
02:45 PM
N/AKickN/A
farm khu duoi 200EBT_Binzz04-12-2022
04:26 PM
N/AKickN/A
Search

Khiemvu

Khiemvu