AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 83238CấM 2568CấM TạM THờI 68982CâM 585CâM TạM THờI 4054CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7013IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
KingVCN_VNCảnh cáo lần 1FA_HieuSimple19-09-2021
12:45 AM
19-09-2021
06:45 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
snap_the_slimevk bừaHector18-09-2021
10:11 PM
19-09-2021
01:11 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
vipthanlongchửi staff thật nhẹ quá đi =))binhoan1218-09-2021
10:04 PM
19-09-2021
04:04 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
BinprominecraftcampHector18-09-2021
09:51 PM
19-09-2021
12:51 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TranTuan_reach/hitboxHector18-09-2021
09:50 PM
19-09-2021
03:50 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
WibuLord_cố ý spam redstone tạo sấm sétbinhoan1218-09-2021
09:39 PM
19-09-2021
03:39 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
tommy12022010CỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [DanstVN07]CONSOLE18-09-2021
09:33 PM
19-09-2021
03:33 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
binhdat_VNreach + ride petDanstVN0718-09-2021
09:31 PM
19-09-2021
09:31 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
Ken100TCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [EBT_Binzz]CONSOLE18-09-2021
09:03 PM
19-09-2021
03:03 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
blackdragontv1feed mạng và toxicPigSkull18-09-2021
08:01 PM
18-09-2021
10:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Hoang_Vinh1123phá farm ( che cung tên)PigSkull18-09-2021
07:54 PM
18-09-2021
08:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Aqoafinahack [huyht123aeessj] [VOTEKICK]CONSOLE18-09-2021
07:47 PM
18-09-2021
07:52 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
AXLBoiCảnh cáo lần 1FA_HieuSimple18-09-2021
07:04 PM
19-09-2021
01:04 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
khoinephu123sh79không nghe lời nhắc nhở về spawn không vềEBT_Binzz18-09-2021
06:43 PM
18-09-2021
07:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Sugardaddy123Sử dụng x-ray, có lời lẽ thách thức những member nhắc nhởMinoscloud18-09-2021
05:50 PM
18-09-2021
11:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kocotuiHACKDu0ngTang12318-09-2021
05:33 PM
19-09-2021
05:33 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
QuangVinhDzcanh cao ra cam nether lam lag ko nghewataku18-09-2021
04:54 PM
18-09-2021
05:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
taodoCảnh cáo nha emFA_HieuSimple18-09-2021
04:51 PM
18-09-2021
10:51 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Kruger_gamerabuse fly in pvp zoneDanstVN0718-09-2021
04:32 PM
19-09-2021
04:32 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
ImNotSureaura + bhopDanstVN0718-09-2021
04:28 PM
19-09-2021
04:28 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
727loverhack ( bhop aura )DanstVN0718-09-2021
04:28 PM
19-09-2021
04:28 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
suachua123Cảnh cáo lần 1FA_HieuSimple18-09-2021
04:15 PM
18-09-2021
10:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
StealPsử dụng XrayCONSOLE18-09-2021
04:13 PM
18-09-2021
04:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
duytmemaysử dụng XrayCONSOLE18-09-2021
02:08 PM
18-09-2021
02:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Meochiu3kphá hoại tài sản builderJiang18-09-2021
01:14 PM
18-09-2021
01:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động