AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 69678CấM 1401CấM TạM THờI 61716CâM 304CâM TạM THờI 3214CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 3022IP CấM 21

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
pentakillLeonabugtoeytu20-04-2021
09:07 PM
N/ACấmHoạt động
kazuma42321noneDanstVN0720-04-2021
08:59 PM
N/ACâmHoạt động
tinvippro2909hackSS_Allana20-04-2021
08:50 PM
21-04-2021
02:50 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
nhochieula147hackSS_Allana20-04-2021
08:43 PM
21-04-2021
02:43 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
dong12311abuse melonDanstVN0720-04-2021
08:11 PM
21-04-2021
02:11 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
Antger_Gamerreach [OMG_MyTeam] [VOTEKICK]CONSOLE20-04-2021
07:55 PM
20-04-2021
08:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
AnhKhoa0921annoying msg "Tre trau" =))HoangKoNgu20-04-2021
07:22 PM
21-04-2021
01:22 AM
Câm tạm thờiHoạt động
VanLaGiaHwngBugba_dat20-04-2021
06:51 PM
21-04-2021
12:51 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
Haiwaik_AICCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [ba_dat]CONSOLE20-04-2021
06:46 PM
21-04-2021
06:46 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
Babubabu1212abuse petDanstVN0720-04-2021
12:57 PM
N/AKickN/A
Zuraka12hack kinh thế ai chs [thangconguvai] [VOTEKICK]CONSOLE20-04-2021
12:51 PM
20-04-2021
01:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_Noob_Proafk auto farm dưa làm tụt tps (cảnh báo lần 1)Battlesolos19-04-2021
11:23 PM
N/AKickN/A
supernuggetvotebuaDanstVN0719-04-2021
10:10 PM
19-04-2021
11:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
VinhEnder2007Vi Phạm Ngôn Từ ( "cụm này trash là vừa" )Hoang147z219-04-2021
09:29 PM
19-04-2021
09:34 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ssimsthkillCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [DanstVN07]CONSOLE19-04-2021
09:00 PM
20-04-2021
09:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
schudepzainoneDanstVN0719-04-2021
08:54 PM
N/ACâmHoạt động
trungbom2011phagame [froglin] [VOTEKICK]CONSOLE19-04-2021
08:10 PM
19-04-2021
08:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tri66votebuaDanstVN0719-04-2021
07:49 PM
N/AKickN/A
Mavuong_CB:3thienluv12319-04-2021
07:48 PM
19-04-2021
07:48 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
supernuggetvotebuaDanstVN0719-04-2021
07:44 PM
19-04-2021
08:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
xshiRinavotebuaDanstVN0719-04-2021
07:43 PM
19-04-2021
08:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
lamtungvotebuaDanstVN0719-04-2021
07:43 PM
19-04-2021
08:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
anduyzzvotebuaDanstVN0719-04-2021
07:43 PM
19-04-2021
08:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HoangtuGMvotebuaDanstVN0719-04-2021
07:43 PM
19-04-2021
08:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Warr__HandSomenoneWarr_Dragonn119-04-2021
07:43 PM
N/AKickN/A