AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74633CấM 1261CấM TạM THờI 66698CâM 301CâM TạM THờI 3376CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 2975IP CấM 22

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Frutoreach [KhoiStar_mc] [VOTEKICK]CONSOLE01-12-2020
11:07 PM
01-12-2020
11:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
azo007anti kb [kydslk] [VOTEKICK]CONSOLE01-12-2020
10:43 PM
01-12-2020
10:53 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Forever_XXXoffForever_XXX01-12-2020
09:19 PM
N/AKickN/A
Hoang147z2Mem voteForever_XXX01-12-2020
09:18 PM
N/AKickN/A
boy_mark1CỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [Forever_XXX]CONSOLE01-12-2020
09:00 PM
02-12-2020
09:00 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
MrSonicCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [Forever_XXX]CONSOLE01-12-2020
09:00 PM
02-12-2020
09:00 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
Pedguinvăng tụcOops_Mirror01-12-2020
08:58 PM
01-12-2020
09:03 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
hackermanzzCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [Forever_XXX]CONSOLE01-12-2020
08:42 PM
02-12-2020
08:42 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
AppleJamJamCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [Forever_XXX]CONSOLE01-12-2020
08:39 PM
02-12-2020
08:39 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
MakioCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [Forever_XXX]CONSOLE01-12-2020
08:30 PM
02-12-2020
08:30 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
Hu_MINECANDYqc sv mà nói cx sai sự thật =))minh2huy01-12-2020
08:26 PM
02-12-2020
02:26 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
Hu_MINECANDYqc sv mà nói cx sai sự thật =))minh2huy01-12-2020
08:26 PM
02-12-2020
02:26 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
Hu_MINECANDYqc sv mà nói cx sai sự thật =))minh2huy01-12-2020
08:26 PM
02-12-2020
02:26 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
TientqtPet AbuseForever_XXX01-12-2020
08:21 PM
02-12-2020
02:21 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
Soamonthế t kick m ra cho công bằng nháminh2huy01-12-2020
08:19 PM
N/AKickN/A
hoangkonguqc svUBRO32BIT01-12-2020
08:17 PM
02-12-2020
02:17 AM
Câm tạm thờiHoạt động
The_Lowsử dụng XrayCONSOLE01-12-2020
08:13 PM
01-12-2020
08:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ConHackProAutoClick + 7ClickerForever_XXX01-12-2020
08:12 PM
02-12-2020
08:12 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
SikpouyFire Trail AbuseForever_XXX01-12-2020
08:07 PM
02-12-2020
02:07 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
Tam2kCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [UBRO32BIT]CONSOLE01-12-2020
07:52 PM
02-12-2020
07:52 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
Tam2009Alt Tam2k9UBRO32BIT01-12-2020
07:46 PM
02-12-2020
07:46 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
Tam2k9CỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [UBRO32BIT]CONSOLE01-12-2020
07:45 PM
02-12-2020
07:45 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
Khoa_DADDYCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [HoangKoNgu]CONSOLE01-12-2020
07:33 PM
02-12-2020
07:33 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
DucAnh_6GCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [HoangKoNgu]CONSOLE01-12-2020
07:29 PM
02-12-2020
07:29 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
tai789CỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [HoangKoNgu]CONSOLE01-12-2020
07:26 PM
02-12-2020
07:26 PM
Cấm tạm thờiHoạt động