AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 73022CấM 974CấM TạM THờI 65655CâM 266CâM TạM THờI 3271CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 2843IP CấM 13

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
olafss2008ssssell do bang cardPantoffy21-10-2020
04:47 PM
N/ACấmHoạt động
Chika_NoHackCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [UBRO32BIT]CONSOLE21-10-2020
03:50 PM
22-10-2020
03:50 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
SomeBitterXDhack nqu [No1sao7_vn] [VOTEKICK]CONSOLE21-10-2020
03:20 PM
21-10-2020
03:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Zonisreach [hung642006] [VOTEKICK]CONSOLE21-10-2020
02:35 PM
21-10-2020
02:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
dungdz0169Offensive Language (https://www.facebook.com) 1dCONSOLE21-10-2020
01:22 PM
N/ACâmHoạt động
Mon_GauGau anti_knob [anduyzz] [VOTEKICK]CONSOLE21-10-2020
12:43 PM
21-10-2020
12:53 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hihicailsử dụng XrayCONSOLE21-10-2020
08:36 AM
21-10-2020
08:51 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vfkhack con *** [minecraftcart123] [VOTEKICK]CONSOLE20-10-2020
09:54 PM
20-10-2020
10:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HoangKoNgucan tro check hackUBRO32BIT20-10-2020
09:37 PM
20-10-2020
09:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
UBRO32BITtuoi lonHoangKoNgu20-10-2020
09:37 PM
N/AKickN/A
UBRO32BITtuoi lonsadposting20-10-2020
09:32 PM
N/AKickN/A
minecraftcart123*ban-flag: k cheatUBRO32BIT20-10-2020
09:29 PM
20-10-2020
09:29 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
UBRO32BITsủasadposting20-10-2020
09:28 PM
N/AKickN/A
baoqn123123CỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [sadposting]CONSOLE20-10-2020
09:28 PM
21-10-2020
09:28 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
khanh234123qc serverPantoffy20-10-2020
09:23 PM
N/ACấmHoạt động
minecraftcart123ignore ssUBRO32BIT20-10-2020
09:05 PM
21-10-2020
09:05 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
KenpachiZarakiclone scam an cap doPantoffy20-10-2020
08:42 PM
N/ACấmHoạt động
betruc2k6clone scam an cap doPantoffy20-10-2020
08:41 PM
N/ACấmHoạt động
tuankiet30082007scam an cap doPantoffy20-10-2020
08:37 PM
N/ACấmHoạt động
_BBV_kickSS_Allana20-10-2020
08:07 PM
20-10-2020
08:07 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
H_chienbinhcodocreach_sprint_knockbackfalse [everything] [VOTEKICK]CONSOLE20-10-2020
06:41 PM
20-10-2020
06:51 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
fuckkhackreach lol [Simple_Love1] [VOTEKICK]CONSOLE20-10-2020
05:01 PM
20-10-2020
05:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
luatinh9xmattichfarm killUBRO32BIT20-10-2020
03:22 PM
20-10-2020
09:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
soc1albug spawn in combat tagForever_XXX20-10-2020
01:13 PM
21-10-2020
01:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
truong111111hack [YTProchiken] [VOTEKICK]CONSOLE20-10-2020
01:11 PM
20-10-2020
01:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động