AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 65980CấM 657CấM TạM THờI 59570CâM 221CâM TạM THờI 2953CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 2567IP CấM 12

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
DeKoOffensive Language (https://www.facebook.com/profile.php?id=100056246161573) 1dCONSOLE27-01-2021
01:13 AM
N/ACâmHoạt động
xxdamiuxx~ ~toeytu27-01-2021
12:52 AM
N/ACấmHoạt động
nghia1099mvipCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [Forever_XXX]CONSOLE26-01-2021
11:55 PM
27-01-2021
11:55 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
BowfmMelon combat tagForever_XXX26-01-2021
11:36 PM
27-01-2021
11:36 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
Crash_3fasttradingWarr_Dragonn126-01-2021
10:34 PM
27-01-2021
08:34 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
NoBestBenonetoeytu26-01-2021
10:12 PM
N/ACấmHoạt động
vovancamCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [Sadar]CONSOLE26-01-2021
10:03 PM
27-01-2021
10:03 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
MushroomReban ( Auto Click nhieu` lan` )Forever_XXX26-01-2021
09:58 PM
N/ACấmHoạt động
AndyLy007nonetoeytu26-01-2021
09:45 PM
N/ACấmHoạt động
Mush_VNReban (Auto Click + Bug spawn combat tag )Forever_XXX26-01-2021
09:44 PM
N/ACấmHoạt động
AggRetsukoReban + Vk bua nhieu lan`Forever_XXX26-01-2021
09:43 PM
N/ACấmHoạt động
curshCỐ TRỐN KHI BỊ CÒNG [Forever_XXX]CONSOLE26-01-2021
09:35 PM
27-01-2021
09:35 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
enzerbiohnoxXDamiuXx26-01-2021
09:32 PM
N/AKickN/A
CaoTVMinecraftSpamForever_XXX26-01-2021
09:31 PM
N/AKickN/A
D321Alt talatrum3 ( Hack )Forever_XXX26-01-2021
09:30 PM
N/ACấmHoạt động
nguthe123Alt talatrum3 ( Hack )Forever_XXX26-01-2021
09:29 PM
N/ACấmHoạt động
CaoTVMinecraftCam^Forever_XXX26-01-2021
09:29 PM
N/AKickN/A
_top1_ăn cấp đồWarr_Dragonn126-01-2021
09:14 PM
N/ACấmHoạt động
cocchetbaynoneVipPro_9826-01-2021
09:08 PM
N/ACấmHoạt động
BlueLightNing666bugMinProSniper26-01-2021
08:41 PM
N/ACấmHoạt động
Princess_Yuukianh yeu emAndyLy00726-01-2021
08:32 PM
N/AKickN/A
Cuongxinhxanvu khống staffxXDamiuXx26-01-2021
08:21 PM
N/ACâmHoạt động
talatrum3hackForever_XXX26-01-2021
08:20 PM
N/ACấmHoạt động
Muoi1Bug spawn combat tagForever_XXX26-01-2021
08:13 PM
27-01-2021
08:13 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
Boiicheck pass đề nghị trả acc chủ accUnSkinMegane26-01-2021
07:41 PM
N/AKickN/A