AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 72587CấM 1860CấM TạM THờI 63010CâM 438CâM TạM THờI 3432CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 3814IP CấM 33

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
random_accountnhắc lần thứ 3 - chỉ dc 2 acc afk dungeon ....Natty18-06-2021
06:59 PM
18-06-2021
10:59 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
JaytubeRnhắc lần thứ 3 - chỉ dc 2 acc afk dungeon ....Natty18-06-2021
06:59 PM
18-06-2021
10:59 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
Yuuhaku04auto quayvipthanlong18-06-2021
06:50 PM
N/AKickN/A
cuongabcauto quayvipthanlong18-06-2021
06:50 PM
N/AKickN/A
Ha_Ha_CMCauto quayvipthanlong18-06-2021
06:50 PM
N/AKickN/A
NgHuuPhuocsử dụng XrayCONSOLE18-06-2021
06:49 PM
18-06-2021
07:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Chara_profair play dùm cái [minhtriet1243] [VOTEKICK]CONSOLE18-06-2021
06:19 PM
18-06-2021
06:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_BBV_ban tam thoi de xac minhCONSOLE18-06-2021
05:14 PM
N/ACấmHoạt động
howtohacknone_BBV_18-06-2021
04:47 PM
18-06-2021
04:47 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
RightfullyMinenghi vấn bug kcvipthanlong18-06-2021
04:12 PM
18-06-2021
04:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Uny_Farmautovipthanlong18-06-2021
04:09 PM
N/AKickN/A
0976959198hackingmingngo12318-06-2021
03:18 PM
19-06-2021
03:18 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
phatkhoito03393hackingmingngo12318-06-2021
03:14 PM
19-06-2021
03:14 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
banhngot2hack [quanhcu] [VOTEKICKquanhcu]CONSOLE18-06-2021
03:08 PM
18-06-2021
03:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
cuonghackhack [quanhcu] [VOTEKICKquanhcu]CONSOLE18-06-2021
03:01 PM
18-06-2021
03:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DemonChoiDotạm thời dừng quayvipthanlong18-06-2021
02:55 PM
N/AKickN/A
edicsicohackingmingngo12318-06-2021
02:34 PM
19-06-2021
02:34 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
KienQuysTocstạm thời dừng quayvipthanlong18-06-2021
02:20 PM
N/AKickN/A
KienQuysTocstạm thời dừng quayvipthanlong18-06-2021
02:18 PM
N/AKickN/A
Yuuhaku04tạm thời dừng quay keyvipthanlong18-06-2021
02:18 PM
N/AKickN/A
jennykongtạm thời dừng quayvipthanlong18-06-2021
02:17 PM
N/AKickN/A
No1x24sử dụng XrayCONSOLE18-06-2021
12:41 PM
18-06-2021
12:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Phoenixs3 Accs afk farm dungeon - xin hãy hạn chếNatty18-06-2021
12:16 PM
18-06-2021
03:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ThuongFzmoneyvipthanlong18-06-2021
12:04 PM
N/ACâmHoạt động
Hackr_NhanPhamautovipthanlong18-06-2021
11:50 AM
N/AKickN/A