AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 349485CấM 9172CấM TạM THờI 242540CâM 1075CâM TạM THờI 7577CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89065IP CấM 39

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
thuthao4831nice exploit broCONSOLE28-02-2024
12:08 AM
N/ACấmHoạt động
thuthao4831Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE28-02-2024
12:06 AM
N/AKickN/A
vnvnopnoneLaitama9927-02-2024
11:13 PM
N/AKickN/A
vnvnopnoneLaitama9927-02-2024
11:13 PM
N/AKickN/A
vnvnopnoneLaitama9927-02-2024
10:31 PM
N/AKickN/A
vnvnopnoneLaitama9927-02-2024
10:28 PM
N/AKickN/A
vnvnopnoneLaitama9927-02-2024
10:26 PM
N/AKickN/A
Hasakineha12PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE27-02-2024
08:27 PM
27-02-2024
08:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hasakine1NGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE27-02-2024
06:12 PM
27-02-2024
06:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hasakine1NGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE27-02-2024
06:12 PM
27-02-2024
06:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hasakine1NGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE27-02-2024
06:12 PM
27-02-2024
06:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NaughtyGirl_noi dung tinh the :{ huhu [kate_Noob] [VOTEKICK]CONSOLE27-02-2024
01:28 PM
27-02-2024
01:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NgonNgonspamLay_TNT26-02-2024
10:09 PM
26-02-2024
10:39 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
PantoffynoneDiegoas26-02-2024
09:21 PM
N/AKickN/A
PHK_HuyXDInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE26-02-2024
09:10 PM
N/AKickN/A
PHK_HuyXDInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE26-02-2024
08:33 PM
N/AKickN/A
PHK_HuyXDInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE26-02-2024
08:33 PM
N/AKickN/A
TWhitenhờ kickLay_TNT26-02-2024
07:20 PM
N/AKickN/A
BigMomnoneLaitama9926-02-2024
05:34 PM
N/AKickN/A
KOKxhackPG_HuyMC26-02-2024
03:48 PM
26-02-2024
07:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KingofWarKKAutofishPG_HuyMC26-02-2024
03:43 PM
26-02-2024
09:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kingkofwarkkAutofishPG_HuyMC26-02-2024
03:42 PM
26-02-2024
09:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KingofWarKKTắt hack (cảnh cáo lần 1)PG_HuyMC26-02-2024
03:36 PM
N/AKickN/A
ZaroustNGHI VẤN BUG AHCONSOLE26-02-2024
12:38 PM
N/ACấmKhông hoạt động
ZaroustNGHI VẤN BUG AHCONSOLE26-02-2024
12:38 PM
N/ACấmKhông hoạt động