AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 351784CấM 9284CấM TạM THờI 243388CâM 1116CâM TạM THờI 7754CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 90184IP CấM 41

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Duckyadu(Move)CONSOLE21-06-2024
03:42 PM
21-06-2024
04:12 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
FrostBoyMC[Phá Farm] #2 Tranh farm sau 23h [ thắc mắc vui lòng liên hệ staff ]XuanHoa21-06-2024
03:42 PM
22-06-2024
03:42 AM
Cấm tạm thờiHoạt động
thanhdeptrai125[hack] #1 Kill aura (thắc mắc vui lòng liên hệ qua fb staff )XuanHoa21-06-2024
03:32 PM
21-06-2024
09:32 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
Cliphotvn(Hitbox)CONSOLE21-06-2024
03:29 PM
21-06-2024
03:59 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
lythanhtai(Move)CONSOLE21-06-2024
03:23 PM
21-06-2024
03:53 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
meofuck(Move)CONSOLE21-06-2024
02:53 PM
21-06-2024
03:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
meofuck(Move)CONSOLE21-06-2024
02:53 PM
21-06-2024
03:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Minhdongnat(Move)CONSOLE21-06-2024
02:48 PM
21-06-2024
03:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Minhdongnat(Move)CONSOLE21-06-2024
02:48 PM
21-06-2024
03:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DinoNotLove(Move)CONSOLE21-06-2024
02:14 PM
21-06-2024
02:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Bunchimto(Hitbox)CONSOLE21-06-2024
01:46 PM
21-06-2024
02:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
grty5(Move)CONSOLE21-06-2024
01:06 PM
21-06-2024
01:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
loakdnoneCONSOLE21-06-2024
12:49 PM
21-06-2024
01:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
login9sex(Scaffold)CONSOLE21-06-2024
12:41 PM
21-06-2024
01:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
login9(Velocity)CONSOLE21-06-2024
12:38 PM
21-06-2024
01:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
acyclovir(Move)CONSOLE21-06-2024
12:04 PM
21-06-2024
12:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
OmenPro2Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE21-06-2024
08:35 AM
N/AKickN/A
xiamuahe2CỐ TRỐN KHI BỊ ĐÓNG BĂNG [Transformer_no1]CONSOLE21-06-2024
12:55 AM
21-06-2024
06:55 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
BunRielCrabdai aiDestroid_8B21-06-2024
12:36 AM
N/AKickN/A
tianofocusnoneYueNoLove20-06-2024
11:37 PM
N/AKickN/A
conlonhero10(Move)CONSOLE20-06-2024
10:09 PM
20-06-2024
10:39 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MinhGoodBoyzZzcho mem vào nick abuseCONSOLE20-06-2024
09:49 PM
N/ACấmHoạt động
quang09865vào nick staff abuseCONSOLE20-06-2024
09:48 PM
N/ACấmHoạt động
tianofocussuỵtKyser20-06-2024
09:45 PM
20-06-2024
09:46 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Marshall_D_Teachnghi vấn hackPG_HuyMC20-06-2024
09:17 PM
21-06-2024
12:17 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động