AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 12712CấM 114CấM TạM THờI 11035CâM 58CâM TạM THờI 907CảNH BáO 54CảNH BáO TạM THờI 19KICK 516IP CấM 9

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
khanh6532&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
08:01 PM
20-08-2019
08:06 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
Soamon&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
07:42 PM
20-08-2019
07:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
12324dfdsdr&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
07:42 PM
20-08-2019
07:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Accuracy&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
07:36 PM
20-08-2019
07:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
boemnoob&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
07:30 PM
21-08-2019
07:30 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
SML_Khoi&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
07:18 PM
20-08-2019
07:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
BCuong2006&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
07:14 PM
20-08-2019
07:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
lachlanhreach canh cao lan 1Du0ngTang12320-08-2019
07:13 PM
20-08-2019
08:13 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
minh1312súc phạm staff48h20-08-2019
07:08 PM
20-08-2019
08:08 PM
Câm tạm thờiHoạt động
PlusUltra&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
07:02 PM
20-08-2019
07:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tokudahere&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
06:58 PM
20-08-2019
07:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Noobgown_VNquang cao serverDu0ngTang12320-08-2019
06:58 PM
20-08-2019
07:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Best_PvP_Sumo&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
06:56 PM
21-08-2019
06:56 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
__AikoGiichi__xem thì đừng on &8&o[LordHerobrine] &7&o[VOTEKICKLordHerobrine]CONSOLE20-08-2019
06:54 PM
20-08-2019
07:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
GyanWQ&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
06:52 PM
20-08-2019
07:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Zombie_Deanchửi tục48h20-08-2019
06:50 PM
20-08-2019
06:55 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
GH_King&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
06:49 PM
20-08-2019
07:49 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Mystkn&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
06:46 PM
20-08-2019
07:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
FakeIslandVN&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
06:43 PM
20-08-2019
06:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tuandeptrai556&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
06:42 PM
20-08-2019
06:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DuyPhuoc&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
06:41 PM
20-08-2019
06:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KillersGaming&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
06:40 PM
20-08-2019
06:55 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Moron&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
06:31 PM
20-08-2019
06:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Shai_pvp&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
06:26 PM
20-08-2019
06:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DuyPhuoc&fCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 &7&o[Chú Police]CONSOLE20-08-2019
06:24 PM
20-08-2019
06:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động