AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Warr__HandSomeđau mắt người nhìnDiegoas04-12-2023
08:18 PM
04-12-2023
08:23 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
hieu43215aura#1Diegoas04-12-2023
08:17 PM
N/AKickN/A
rach_ultimateráchDiegoas04-12-2023
08:17 PM
N/AKickN/A
Longgggggggngu cútVinh250604-12-2023
08:15 PM
N/AKickN/A
LonggggggggbugDiegoas04-12-2023
07:47 PM
N/AKickN/A
votritimephá farm#1Vinh250604-12-2023
06:22 PM
04-12-2023
09:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
accmoi11PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE04-12-2023
05:50 PM
04-12-2023
06:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Warr__HandSometụcVinh250604-12-2023
02:36 PM
04-12-2023
02:41 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
VioAtutothiếu văn hóaHuyenFz04-12-2023
01:01 PM
04-12-2023
01:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
GiangOK00121PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE04-12-2023
12:34 PM
04-12-2023
01:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
GiangOK00121PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE04-12-2023
12:34 PM
04-12-2023
01:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Fakadaeimiauto + farm khu tanthu ( level > 200 )Diegoas04-12-2023
11:44 AM
N/AKickN/A
Pax__afkk khu MinibossEBT_Binzz04-12-2023
09:46 AM
N/AKickN/A
anhkhoiso1tắt autoclickVinh250603-12-2023
11:28 PM
N/AKickN/A
GaChienNuocMamkill người sau 11hVinh250603-12-2023
11:13 PM
04-12-2023
02:13 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NguyenSoCutefarm 2 acc hlwVinh250603-12-2023
10:17 PM
N/AKickN/A
ZT_GameingcloneVinh250603-12-2023
10:16 PM
N/AKickN/A
thiendeptraivaizPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE03-12-2023
10:10 PM
03-12-2023
10:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Friskthanthien5PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE03-12-2023
09:50 PM
03-12-2023
10:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Mikita_MilkSweetspamDiegoas03-12-2023
09:43 PM
03-12-2023
10:13 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
FakadaeiminoneVinh250603-12-2023
09:34 PM
N/AKickN/A
hieu43215tắt hackVinh250603-12-2023
08:55 PM
N/AKickN/A
tien1236phát biểu ngu lồnVinh250603-12-2023
08:44 PM
N/AKickN/A
Rinz_TakeshinoneXiuLaLa03-12-2023
08:37 PM
N/AKickN/A
tien1236ngu cútVinh250603-12-2023
08:36 PM
N/AKickN/A