AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Quangdz_1302tat reach di nao [HuyGamingYTVN] [VOTEKICK]CONSOLE25-07-2021
07:25 PM
25-07-2021
07:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
concuhoitononewataku25-07-2021
06:59 PM
25-07-2021
07:01 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
steve10kill aura [Tipi_XD] [VOTEKICK]CONSOLE25-07-2021
06:59 PM
25-07-2021
07:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
QuocThinhOKEhack king the [_Nguyen2k9_] [VOTEKICK]CONSOLE25-07-2021
06:51 PM
25-07-2021
07:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TH_falsehack [RiceTwo] [VOTEKICK]CONSOLE25-07-2021
06:16 PM
25-07-2021
06:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DaiChi_Viophá farm lần 1_Tuthan_25-07-2021
05:54 PM
25-07-2021
06:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Hoang147z2nghi vấn bugCONSOLE25-07-2021
05:46 PM
N/ACấmKhông hoạt động
pn05bugCONSOLE25-07-2021
05:31 PM
N/ACấmHoạt động
tranducbo2010hack [longvabu] [VOTEKICK]CONSOLE25-07-2021
05:22 PM
25-07-2021
05:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Klemachhack anti knockback ms bị ban [phanchuot987] [VOTEKICK]CONSOLE25-07-2021
05:21 PM
25-07-2021
05:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Warr__HandSomenone_Tuthan_25-07-2021
04:41 PM
N/AKickN/A
GLB_VNHackUBRO32BIT25-07-2021
04:29 PM
N/ACấmHoạt động
BestYasuo17bully [TuanMinhz] [VOTEKICKTuanMinhz]CONSOLE25-07-2021
04:20 PM
25-07-2021
04:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
LOCMCgamernone_Tuthan_25-07-2021
04:18 PM
N/AKickN/A
loc13699812Cố tình chống đối ssUBRO32BIT25-07-2021
04:11 PM
26-07-2021
04:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NotDungdzbully [TuanMinhz] [VOTEKICKTuanMinhz]CONSOLE25-07-2021
04:10 PM
25-07-2021
04:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
phuongtrftffLogout when ssUBRO32BIT25-07-2021
04:06 PM
26-07-2021
04:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
QNH2camp lol [zazolava] [VOTEKICK]CONSOLE25-07-2021
03:58 PM
25-07-2021
04:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
BossIsTheMooncần mute_Tuthan_25-07-2021
03:55 PM
25-07-2021
03:57 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
mrlemonsử dụng XrayCONSOLE25-07-2021
03:45 PM
25-07-2021
04:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
OliverBlKeayShentội lợi dụng lỗi gậy phép giết npc cho quest và đi phá farmPigSkull25-07-2021
03:30 PM
25-07-2021
09:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
2iamZenosử dụng XrayCONSOLE25-07-2021
03:24 PM
25-07-2021
03:39 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Warr__HandSomenone_Tuthan_25-07-2021
02:56 PM
N/AKickN/A
ExxNihilooauto clickwataku25-07-2021
02:48 PM
N/AKickN/A
Feed_D4rkbhop [HudsonIsGae] [VOTEKICK]CONSOLE25-07-2021
02:40 PM
25-07-2021
02:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động