AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
DungKTNLteam upBlackPersica05-12-2023
03:14 PM
05-12-2023
04:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
lucbeonhattgteam upBlackPersica05-12-2023
03:13 PM
05-12-2023
04:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
long_2009team upBlackPersica05-12-2023
03:13 PM
05-12-2023
04:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Deku_KindPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE05-12-2023
01:36 PM
05-12-2023
02:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Rod_WirezInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE05-12-2023
01:13 PM
N/AKickN/A
Rod_WirezInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE05-12-2023
01:12 PM
N/AKickN/A
Rod_WirezInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE05-12-2023
01:12 PM
N/AKickN/A
ThnagCauCahackDiegoas05-12-2023
12:20 PM
05-12-2023
06:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
thlthtpytat hackDiegoas05-12-2023
12:18 PM
N/AKickN/A
ThnagtrammuiTDmauraDiegoas05-12-2023
12:16 PM
05-12-2023
03:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Warr__HandSomekill demDiegoas05-12-2023
11:46 AM
05-12-2023
05:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KurokooYuafk mbSweetsFy05-12-2023
11:45 AM
N/AKickN/A
khoia9suytDiegoas04-12-2023
11:07 PM
N/AKickN/A
Soi1noneVinh250604-12-2023
10:14 PM
N/AKickN/A
PylospamVinh250604-12-2023
10:14 PM
04-12-2023
10:24 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
UncleWaterspam rácVinh250604-12-2023
10:10 PM
04-12-2023
10:20 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Cuong1993spamLeoooooo04-12-2023
10:06 PM
N/AKickN/A
Soi_JinoneVinh250604-12-2023
10:04 PM
N/AKickN/A
Cuong1993noneVinh250604-12-2023
10:04 PM
N/AKickN/A
beta0379phá farm lần 1ImWallet04-12-2023
09:45 PM
05-12-2023
03:45 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
linhlinhphá farm lần 1ImWallet04-12-2023
09:45 PM
05-12-2023
03:45 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
VioAtutongôn từ mất kiểm soátHuyenFz04-12-2023
09:37 PM
04-12-2023
09:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
nguyenthequanPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE04-12-2023
09:18 PM
04-12-2023
09:38 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Soi_JinoneVinh250604-12-2023
08:39 PM
N/AKickN/A
Cuong1993999mDiegoas04-12-2023
08:31 PM
N/AKickN/A