AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 83237CấM 2568CấM TạM THờI 68981CâM 585CâM TạM THờI 4054CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7013IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
AnhBenMinecrafPhá staff làm việcMinoscloud18-09-2021
10:22 PM
N/AKickN/A
MaxProGamingMCnhắc nhở ko đưa lệnh cấm trong sv cho mem mớibinhoan1218-09-2021
09:23 PM
N/AKickN/A
ImBadBoizzSpam RedstoneXinNoteBlock18-09-2021
07:29 PM
N/AKickN/A
___V___Ko sử dụng vVEXX khi tps thấpEBT_Binzz18-09-2021
07:01 PM
N/AKickN/A
Hungdeeptry1về spawn tps đang tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:59 PM
N/AKickN/A
HAUMCvề spawnEBT_Binzz18-09-2021
06:47 PM
N/AKickN/A
khoinephu123sh79về spawn tps đang thấp lần 2EBT_Binzz18-09-2021
06:42 PM
N/AKickN/A
khoinephu123sh79tps tụt về spawnEBT_Binzz18-09-2021
06:39 PM
N/AKickN/A
nguyen721atps đang tụt về spawn nhăc nhở lần 2EBT_Binzz18-09-2021
06:39 PM
N/AKickN/A
nguyen721avề spawn tps đang tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:36 PM
N/AKickN/A
khoinephu123sh79về spawn tps đang tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:31 PM
N/AKickN/A
pvp_Lockvề spawn tps đang tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:31 PM
N/AKickN/A
pvp_Lockvề spawn tps đang tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:30 PM
N/AKickN/A
vietanhBlp1về spawn tps tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:19 PM
N/AKickN/A
namtcvề spawn tps tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:17 PM
N/AKickN/A
pvp_Lockvề spawn tps tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:16 PM
N/AKickN/A
khoinephu123sh79về spawn tps tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:16 PM
N/AKickN/A
tuanba205về spawn tps tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:14 PM
N/AKickN/A
pvp_Lockvề spawn tps tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:13 PM
N/AKickN/A
namtcvề spawn tps tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:12 PM
N/AKickN/A
tuanba205về spawn tps tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:11 PM
N/AKickN/A
junger09về spawn tps tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:09 PM
N/AKickN/A
LAzvề spawn lag tps tụtEBT_Binzz18-09-2021
06:08 PM
N/AKickN/A
Lendsvề spawn lagEBT_Binzz18-09-2021
06:08 PM
N/AKickN/A
Test044kill người sll ở warp event cảnh cáo lần 1BiDepTryy18-09-2021
05:29 PM
N/AKickN/A