AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 309676CấM 8064CấM TạM THờI 211545CâM 962CâM TạM THờI 6998CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82065IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Kp_iTzMrCris23Bạn thoát máy chủ đang khi Combat, bạn sẽ mất đồ! -sCONSOLE26-12-2022
04:17 PM
N/ACảnh báoHoạt động
IAmVipProBạn thoát máy chủ đang khi Combat, bạn sẽ mất đồ! -sCONSOLE22-12-2022
04:30 PM
N/ACảnh báoHoạt động
ToenDzBạn thoát máy chủ đang khi Combat, bạn sẽ mất đồ! -sCONSOLE12-11-2022
09:23 PM
N/ACảnh báoHoạt động