AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 87471CấM 2772CấM TạM THờI 71409CâM 599CâM TạM THờI 4366CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 8289IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
FamilyDog_VNnói nhảm luyên thiên , ad ban staff + report bừaII_Aziz_IIxx23-10-2021
08:00 PM
N/ACâmHoạt động
xKingBlackxtestxKingBlackx22-10-2021
06:25 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Ph4mNq0cL4nAnhacc clone xúc phạm staffxKingBlackx22-10-2021
08:12 AM
N/ACâmHoạt động
VuTuoiTrequảng cáo serverII_Aziz_IIxx19-10-2021
06:59 AM
N/ACâmHoạt động
DHMT1qc svNekoMoe_VN12-10-2021
09:21 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Console:)PigSkull11-10-2021
09:45 AM
N/ACâmKhông hoạt động
Amuoxúc phạm staffNekoMoe_VN09-10-2021
04:43 PM
N/ACâmHoạt động
dao1trung5e42nonePantoffy07-10-2021
03:37 PM
N/ACâmHoạt động
davang2clone chui staffNekoMoe_VN03-10-2021
03:51 PM
N/ACâmHoạt động
davang1chửi staffNekoMoe_VN03-10-2021
03:47 PM
N/ACâmHoạt động
MinosrainbowAlt treo farmMinoscloud30-09-2021
09:53 PM
N/ACâmKhông hoạt động
DyNaMictoxicII_Aziz_IIxx25-09-2021
07:48 AM
N/ACâmHoạt động
DungyeuMyCó ý định lừa tiền mem, lấy lí do Ntruong cần tiền nâng cấp serverMinoscloud23-09-2021
04:16 PM
N/ACâmHoạt động
H2O2HOHOxúc phạm svHoangKoNgu23-09-2021
08:33 AM
N/ACâmHoạt động
ckexúc phạm svPigSkull18-09-2021
08:56 PM
N/ACâmHoạt động
Ace_Dragongạ địt admin :)PigSkull18-09-2021
08:33 PM
N/ACâmKhông hoạt động
jklsjfxmansua bayPantoffy18-09-2021
10:30 AM
N/ACâmKhông hoạt động
warrnonePantoffy18-09-2021
10:30 AM
N/ACâmHoạt động
warr_dragonn1nonePantoffy18-09-2021
10:30 AM
N/ACâmKhông hoạt động
jklsjfxmanehePantoffy17-09-2021
10:10 PM
N/ACâmKhông hoạt động
jklsjfxmanehePantoffy17-09-2021
10:10 PM
N/ACâmKhông hoạt động
jklsjfxmanehePantoffy17-09-2021
10:10 PM
N/ACâmKhông hoạt động
jklsjfxmanehePantoffy17-09-2021
10:10 PM
N/ACâmKhông hoạt động
jklsjfxmanehePantoffy17-09-2021
10:10 PM
N/ACâmKhông hoạt động
jklsjfxmanehePantoffy17-09-2021
10:10 PM
N/ACâmKhông hoạt động