AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
_GodOfTheDeath_6h chui staffDiegoas28-11-2023
06:47 PM
N/ACâmKhông hoạt động
6h_godofthedeath_ chui staffDiegoas28-11-2023
06:47 PM
N/ACâmHoạt động
BlackPersicatestBlackPersica22-11-2023
05:02 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Warr__HandSomenonePantoffy17-11-2023
10:03 PM
N/ACâmKhông hoạt động
OIJSVspamPantoffy30-10-2023
08:18 PM
N/ACâmHoạt động
Shiro_SoranoneNguyenFz27-10-2023
07:58 PM
N/ACâmKhông hoạt động
WekeanguPantoffy27-10-2023
11:51 AM
N/ACâmKhông hoạt động
a150toxic voi staffBlackPersica29-09-2023
08:34 PM
N/ACâmHoạt động
nanvanonePantoffy24-09-2023
08:03 PM
N/ACâmHoạt động
Han_Bakachao` ai chuaNotCookize23-09-2023
11:30 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Han_BakanoneNotCookize09-09-2023
09:21 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Phucdubaii123vk buaBlackPersica07-09-2023
02:10 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Phucdubaii123vk byaBlackPersica07-09-2023
02:10 PM
N/ACâmKhông hoạt động
BlackPersicatestBlackPersica05-09-2023
12:21 PM
N/ACâmKhông hoạt động
SeraphinenoneNotCookize03-09-2023
10:26 PM
N/ACâmKhông hoạt động
NgLanHuonggxúc phạm staffNotCookize01-09-2023
12:17 AM
N/ACâmHoạt động
Ponnn_xuc pham ba me nguoi khac (tu di ma suy nghi lai di)DanstVN0729-08-2023
10:22 AM
N/ACâmKhông hoạt động
MinoscloudnoneNotCookize28-08-2023
11:37 AM
N/ACâmKhông hoạt động
SleepyTimeZoenoneNotCookize26-08-2023
08:57 PM
N/ACâmKhông hoạt động
hack14toxicDanstVN0726-08-2023
02:31 PM
N/ACâmHoạt động
10surachửi staffDaki_Ume26-08-2023
02:33 AM
N/ACâmKhông hoạt động
Giabao206Hack ngu_BBV_21-08-2023
09:56 AM
N/ACâmHoạt động
Giabao205Hack ngu_BBV_21-08-2023
09:56 AM
N/ACâmHoạt động
Giabao204none_BBV_21-08-2023
09:55 AM
N/ACâmHoạt động
SleepyTimeZoeon ao quaNotCookize19-08-2023
10:22 PM
N/ACâmKhông hoạt động