AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314258CấM 8210CấM TạM THờI 215392CâM 971CâM TạM THờI 7078CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82565IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
TranggChinaspamshadow_king22-03-2023
10:09 PM
N/ACâmHoạt động
NSND_VanToanspamNeoooo18-03-2023
08:21 AM
N/ACâmHoạt động
_houyeanonely4444411-03-2023
11:54 AM
N/ACâmKhông hoạt động
MilkXinhXúc động là ma quỷ.MilkXinh28-02-2023
11:15 AM
N/ACâmKhông hoạt động
LynZispamPantoffy22-02-2023
03:01 PM
N/ACâmHoạt động
leanh19203dọa đánh poilceMilkXinh19-02-2023
07:14 PM
N/ACâmHoạt động
10000fpsquảng cáo serverHan_Baka19-02-2023
12:58 PM
N/ACâmHoạt động
YamadesuVan xin a unmute đi eshadow_king14-02-2023
06:48 PM
N/ACâmKhông hoạt động
truongdeptraiso1Truong xin duoc tam thoi duoc muteshadow_king02-02-2023
04:58 PM
N/ACâmKhông hoạt động
DanstVN07nonely4444426-01-2023
09:45 PM
N/ACâmKhông hoạt động
DOLPHINNLấy ảnh staff chế lung tung nhằm mục đích xúc phạm (xác minh liên hệ page.aemine.vn)shadow_king23-01-2023
10:56 PM
N/ACâmHoạt động
ghost_of_deathLấy ảnh staff chế lung tung nhằm mục đích xúc phạm (xác minh liên hệ page.aemine.vn)shadow_king23-01-2023
10:53 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Na_Antonis1chửi tụcMilkXinh17-01-2023
09:40 PM
N/ACâmKhông hoạt động
248112xim1230m spamMilkXinh13-01-2023
04:45 PM
N/ACâmHoạt động
_BBV_1s cheat_Littleratz_09-01-2023
10:11 PM
N/ACâmKhông hoạt động
UvU60s xúc phạm baka dễ thưnHan_Baka08-01-2023
10:04 AM
N/ACâmKhông hoạt động
Lunie60s xúc phạm baka dễ thưnHan_Baka08-01-2023
10:04 AM
N/ACâmKhông hoạt động
ZzBoykazZtoxic nhieu lan, chui staffxKingBlackx04-01-2023
06:15 PM
N/ACâmHoạt động
Anny0611200724h #toxic lần 2Han_Baka03-01-2023
10:13 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Nguyentinh00tao clone chui staff / tai pham ban vvshadow_king03-01-2023
02:09 PM
N/ACâmHoạt động
skt_1tao clone chui staff nhieu lanshadow_king03-01-2023
02:07 PM
N/ACâmHoạt động
anhkhai__123Chui staffshadow_king03-01-2023
02:05 PM
N/ACâmHoạt động
TripleNovu khống staffMilkXinh02-01-2023
07:30 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Han_Bakatest thou :>Han_Baka02-01-2023
06:59 PM
N/ACâmKhông hoạt động
khoia9noneNguyenFz01-01-2023
03:21 PM
N/ACâmKhông hoạt động