AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 301393CấM 7888CấM TạM THờI 204630CâM 933CâM TạM THờI 6841CảNH BáO 1CảNH BáO TạM THờI 0KICK 81062IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
ewerbankngôn từ xúc phạmPantoffy28-11-2022
08:30 PM
N/ACâmHoạt động
anhhaov5chui staffMilkXinh25-11-2022
06:21 PM
N/ACâmHoạt động
playbestzedngôn từ xúc phạmPantoffy24-11-2022
02:37 PM
N/ACâmKhông hoạt động
OKOK_BAYBETiếp tục tạo clone chửi staffMyaMul23-11-2022
03:48 PM
N/ACâmHoạt động
linhdz_2k2Toxic xúc phạm + chửi staffMyaMul23-11-2022
03:39 PM
N/ACâmHoạt động
Cookize99gay warly4444416-11-2022
10:03 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Huydeptrai2412chửi staff ( xem xét mute vĩnh viễn )MilkXinh12-11-2022
10:57 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Dragon_ZeX30m toxicMilkXinh09-11-2022
01:36 PM
N/ACâmKhông hoạt động
FlorenceWMcầu xin anh đi em_Littleratz_07-11-2022
04:56 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Masa_MCtestly4444431-10-2022
12:35 AM
N/ACâmKhông hoạt động
ewerxuc pham staffPantoffy28-10-2022
07:39 PM
N/ACâmHoạt động
olltestoll19-10-2022
03:34 PM
N/ACâmKhông hoạt động
TL_MinhVNspamCONSOLE17-10-2022
08:43 PM
N/ACâmHoạt động
MizzNotFoundchữi staff_Littleratz_15-10-2022
06:54 PM
N/ACâmKhông hoạt động
MizzNotFoundnon_Littleratz_15-10-2022
06:17 PM
N/ACâmKhông hoạt động
ST_TauHu____quảng cáo server khácMyaMul23-09-2022
09:51 PM
N/ACâmHoạt động
RoLeSlitherspam qc svMilkXinh22-09-2022
06:53 PM
N/ACâmHoạt động
hellokhanhphongtoxicMilkXinh14-09-2022
03:42 PM
N/ACâmHoạt động
zoz898xúc phạm staffMilkXinh12-09-2022
05:31 PM
N/ACâmHoạt động
thanh111none_Littleratz_10-09-2022
02:31 PM
N/ACâmHoạt động
thanh1111none_Littleratz_10-09-2022
02:31 PM
N/ACâmHoạt động
bairaccuaxahoi1h toxic, xin đồ, spamMilkXinh05-09-2022
04:05 PM
N/ACâmHoạt động
Volay13xúc phạm staff.MilkXinh04-09-2022
09:37 PM
N/ACâmHoạt động
Lunietuổi_Littleratz_04-09-2022
11:21 AM
N/ACâmKhông hoạt động
XuanHoaMai dậy bảo a unmuteMyaMul04-09-2022
12:28 AM
N/ACâmKhông hoạt động