AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
concuhoitobậy bạwataku24-07-2021
08:55 PM
24-07-2021
08:57 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
concuhoitobậy bạwataku24-07-2021
08:53 PM
24-07-2021
08:55 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
superliminalspam lagvipthanlong24-07-2021
08:12 PM
N/ACấmHoạt động
TESLAspam lagvipthanlong24-07-2021
08:11 PM
N/ACấmHoạt động
GoodWhaleSushispam lagvipthanlong24-07-2021
08:11 PM
N/ACấmHoạt động
kanzumlbbPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
08:07 PM
N/ACấmKhông hoạt động
giaan83999Phát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
06:15 PM
N/ACấmKhông hoạt động
phantomreaper234Phát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
06:10 PM
N/ACấmKhông hoạt động
Piixelnone_Tuthan_24-07-2021
05:50 PM
24-07-2021
05:51 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
zago123ko chat bậy dùmwataku24-07-2021
05:49 PM
24-07-2021
05:51 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
MqEnderboylần sau war chat riêng dùmwataku24-07-2021
05:41 PM
24-07-2021
05:42 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
BearCTerVNbậy ko warwataku24-07-2021
05:40 PM
24-07-2021
05:56 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
MiloLaNhatPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
05:36 PM
N/ACấmKhông hoạt động
ReaderIsGayPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
05:00 PM
N/ACấmKhông hoạt động
thuanHBhack [kydslk] [VOTEKICKkydslk]CONSOLE24-07-2021
04:57 PM
24-07-2021
05:07 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
JindouwuPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
04:43 PM
N/ACấmKhông hoạt động
AxolotlReiPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
04:42 PM
N/ACấmKhông hoạt động
JoonahPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
04:39 PM
N/ACấmKhông hoạt động
superliminalCảnh cáo làm lag server + tự khaiMinoscloud24-07-2021
03:59 PM
N/AKickN/A
THETEEHEEPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
03:34 PM
N/ACấmKhông hoạt động
duycraftervăng tụcLiveCovers080224-07-2021
03:28 PM
24-07-2021
03:38 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
tllochay [Ze_Rose] [VOTEKICK]CONSOLE24-07-2021
03:26 PM
24-07-2021
03:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Tris_29sử dụng XrayCONSOLE24-07-2021
03:09 PM
24-07-2021
03:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TESLALàm lavacast + spam astMinoscloud24-07-2021
12:55 PM
24-07-2021
06:55 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DamVaoMomnone_Tuthan_24-07-2021
12:52 PM
N/AKickN/A