AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
tk212791760auto clickwataku24-07-2021
08:58 AM
N/AKickN/A
burhburhdakdakCheating #1HoangKoNgu24-07-2021
08:54 AM
24-07-2021
02:54 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
AquaticManPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
08:46 AM
N/ACấmKhông hoạt động
dodai324Camp #1HoangKoNgu24-07-2021
08:27 AM
24-07-2021
02:27 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
T_l009team090912Cross-Team #1HoangKoNgu24-07-2021
08:26 AM
24-07-2021
02:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PaycowCross-Team #1HoangKoNgu24-07-2021
08:26 AM
24-07-2021
02:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
3doinhataomocoiCamp #1HoangKoNgu24-07-2021
08:25 AM
24-07-2021
02:25 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
nam17062009Phát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
08:00 AM
N/ACấmHoạt động
PhattVNsử dụng XrayCONSOLE24-07-2021
08:00 AM
24-07-2021
08:15 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
giabao1234567Phát hiện nghi vấn OPCONSOLE24-07-2021
07:35 AM
N/ACấmHoạt động
platypussréch + kill âu ra [zZkhanhgamingZz] [VOTEKICK]CONSOLE24-07-2021
02:00 AM
24-07-2021
02:10 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
BlazeBoizsử dụng XrayCONSOLE24-07-2021
12:32 AM
24-07-2021
12:47 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sincuteuwuPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE23-07-2021
10:57 PM
N/ACấmKhông hoạt động
_Thunderkun_Phát hiện nghi vấn OPCONSOLE23-07-2021
10:54 PM
N/ACấmKhông hoạt động
ngaydzo2k6này thì láo nháo :)PigSkull23-07-2021
10:14 PM
23-07-2021
10:15 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ChoosenOnenày thì láo nháo :)PigSkull23-07-2021
10:14 PM
23-07-2021
10:15 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
DushawaPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE23-07-2021
09:55 PM
N/ACấmKhông hoạt động
thom10105aimtbotshark1223-07-2021
09:02 PM
24-07-2021
03:02 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Crepeeraimbotshark1223-07-2021
08:53 PM
24-07-2021
02:53 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Creeperaimbotshark1223-07-2021
08:51 PM
24-07-2021
02:51 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
phuongtrftffhackDanstVN0723-07-2021
08:36 PM
24-07-2021
08:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Skaykhu nay anh la trum:)))shark1223-07-2021
08:30 PM
23-07-2021
08:31 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
skaynhu ccshark1223-07-2021
08:25 PM
23-07-2021
08:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DragonVuixúc phạm lần 3wataku23-07-2021
08:12 PM
24-07-2021
01:12 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
minhduckk321sử dụng XrayCONSOLE23-07-2021
08:08 PM
23-07-2021
08:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động