AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 349485CấM 9172CấM TạM THờI 242540CâM 1075CâM TạM THờI 7577CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89065IP CấM 39

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
NeoooononeCONSOLE19-02-2024
12:08 PM
N/AKickN/A
nguyennam04Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE19-02-2024
11:32 AM
N/AKickN/A
tuthan_0Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE19-02-2024
08:41 AM
N/AKickN/A
tuthan_0Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE19-02-2024
08:41 AM
N/AKickN/A
ANHKG19noneANHKG1918-02-2024
11:11 PM
N/AKickN/A
NoobGaming1328chủ acc xinANHKG1918-02-2024
11:07 PM
18-02-2024
11:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Piaro#2 Phá Farm(Ngồi bãi ng khác sau 11h có F2)XuanHoa18-02-2024
08:47 PM
19-02-2024
08:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Ganyu_jpsử dụng skill diện rộng vào mob event tại spawnLay_TNT18-02-2024
07:53 PM
18-02-2024
08:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
cuong_hayhonice exploit broCONSOLE18-02-2024
05:31 PM
N/ACấmHoạt động
tranhuy0990Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE18-02-2024
05:14 PM
N/AKickN/A
sonvipkingnoneTruongduy251118-02-2024
05:06 PM
N/AKickN/A
duyproels2noneTruongduy251118-02-2024
05:05 PM
N/AKickN/A
PHUCMCYT123Nnice exploit broCONSOLE18-02-2024
04:58 PM
N/ACấmHoạt động
HKT21nghi vẫn hackrubyking18-02-2024
03:30 PM
N/AKickN/A
Destroid_8BInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE18-02-2024
03:25 PM
N/AKickN/A
namnguyen04#1 chưa đủ 6h nhảy bãi(ban bù giảm nửa time)XuanHoa18-02-2024
01:35 PM
18-02-2024
04:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
RamosHolundPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE18-02-2024
01:23 PM
18-02-2024
01:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TungCKnoneHanaTuki18-02-2024
12:48 PM
N/AKickN/A
KiaredVNhack (có proof)Lay_TNT18-02-2024
12:28 PM
18-02-2024
12:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ngobeo3sử dụng skill diện rộng vào mob event tại spawnLay_TNT18-02-2024
12:17 PM
18-02-2024
12:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tamxinloichủ acc nhờ kickLay_TNT18-02-2024
11:36 AM
N/AKickN/A
CuGoiAnhLaHuyPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE18-02-2024
11:36 AM
18-02-2024
12:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ProsoXDPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE18-02-2024
11:12 AM
18-02-2024
11:32 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
login9PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE18-02-2024
10:12 AM
18-02-2024
10:42 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DuyAnhNoProoInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE17-02-2024
11:33 PM
N/AKickN/A