AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
SupberKsử dụng XrayCONSOLE23-07-2021
07:29 PM
23-07-2021
07:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
0hSad_UwUnone_Tuthan_23-07-2021
07:05 PM
N/AKickN/A
PhamLeKiennone_Tuthan_23-07-2021
06:04 PM
23-07-2021
06:06 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
SuPer_Noob234ồn ào_Tuthan_23-07-2021
05:56 PM
N/AKickN/A
BossIsTheLightmaáy farm redton quá to kêu trash thì k nghe_Tuthan_23-07-2021
05:21 PM
23-07-2021
11:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
GAWRFANsử dụng XrayCONSOLE23-07-2021
05:03 PM
23-07-2021
05:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
R1zerforge auto click (tang tru)DanstVN0723-07-2021
03:45 PM
N/ACấmHoạt động
Mvaanqcsv_freddykrueger_23-07-2021
03:34 PM
23-07-2021
09:34 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
PhattVNsử dụng XrayCONSOLE23-07-2021
03:03 PM
23-07-2021
03:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vnthebestclon spam lagvipthanlong23-07-2021
02:47 PM
N/ACấmHoạt động
kocoten215clon spam lagvipthanlong23-07-2021
02:47 PM
N/ACấmHoạt động
Bingusilikepigspam lagvipthanlong23-07-2021
02:39 PM
N/ACấmHoạt động
vyvipgaclon spam lagvipthanlong23-07-2021
02:38 PM
N/ACấmHoạt động
zukasvkill aura ghe the [TienSky] [VOTEKICK]CONSOLE23-07-2021
02:38 PM
23-07-2021
02:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
SuperSoyspam lagvipthanlong23-07-2021
02:38 PM
N/ACấmHoạt động
verylikespam lagvipthanlong23-07-2021
02:37 PM
N/ACấmHoạt động
verylike2đồng phạm spam lag ( cảnh báo )vipthanlong23-07-2021
01:28 PM
24-07-2021
01:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
SuperSoyMCspam lagvipthanlong23-07-2021
01:27 PM
N/ACấmHoạt động
trolllteamđừng spam kỹ năng khi farm mobWarr_Dragonn123-07-2021
01:20 PM
N/AKickN/A
SuperSoyMCCảnh cáo spam redstoneMinoscloud23-07-2021
01:17 PM
N/AKickN/A
Ngoduc2008velocity [4uB_] [VOTEKICK]CONSOLE23-07-2021
12:33 PM
23-07-2021
12:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Nohope_akiloreach [KritzyXD] [VOTEKICK]CONSOLE23-07-2021
12:17 PM
23-07-2021
12:27 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vuduc2006sử dụng XrayCONSOLE23-07-2021
12:10 PM
23-07-2021
12:25 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
LasagnaUwUhack range [OvO_VN] [VOTEKICK]CONSOLE23-07-2021
12:04 PM
23-07-2021
12:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ElvisKhoahack Bow [TheCuteeGirl] [VOTEKICKTheCuteeGirl]CONSOLE23-07-2021
11:28 AM
23-07-2021
11:38 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động