AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 351775CấM 9284CấM TạM THờI 243379CâM 1116CâM TạM THờI 7754CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 90184IP CấM 41

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
zLongNhatInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE11-06-2024
09:03 PM
N/AKickN/A
UrGhastzInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE11-06-2024
09:03 PM
N/AKickN/A
LazyDaBoneeenghien j co em?Destroid_8B11-06-2024
09:03 PM
11-06-2024
09:08 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
BanhCanhCrabnghien j co em?Destroid_8B11-06-2024
09:03 PM
11-06-2024
09:08 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
LazyDaBoneeethe a?Destroid_8B11-06-2024
08:52 PM
N/AKickN/A
UrGhastzInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE11-06-2024
08:43 PM
N/AKickN/A
zLongNhatInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE11-06-2024
08:16 PM
N/AKickN/A
zLongNhatInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE11-06-2024
07:48 PM
N/AKickN/A
Fat_Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE11-06-2024
07:36 PM
N/AKickN/A
HungMc_gamingnukerafk_bioxy11-06-2024
07:34 PM
12-06-2024
01:34 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
RencuteInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE11-06-2024
06:46 PM
N/AKickN/A
BunRielCrab,tranh r len me hac di con sui?Destroid_8B11-06-2024
05:22 PM
11-06-2024
05:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
BunRielCrab?Destroid_8B11-06-2024
05:11 PM
N/AKickN/A
zLongNhatInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE11-06-2024
04:55 PM
N/AKickN/A
UrGhastzInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE11-06-2024
04:00 PM
N/AKickN/A
zLongNhatInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE11-06-2024
03:53 PM
N/AKickN/A
thanhdeptrai125Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE11-06-2024
02:56 PM
N/AKickN/A
quang09865noneMinhGoodBoyzZz11-06-2024
02:37 PM
N/AKickN/A
minehoicacbanfarm khu tan thu#1MinhGoodBoyzZz11-06-2024
02:34 PM
N/AKickN/A
cuaquaytayaura#1MinhGoodBoyzZz11-06-2024
02:28 PM
N/AKickN/A
quoclekha123NGHI VẤN BUG AHCONSOLE11-06-2024
02:22 PM
N/ACấmKhông hoạt động
zendaica2909Phá farm đêm @3 ( Ban hộ )YueNoLove11-06-2024
12:21 PM
13-06-2024
12:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ATETom_Dragonsử dụng XrayCONSOLE11-06-2024
10:43 AM
11-06-2024
10:58 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Destroid_8Bngủ điBauTroiTrongXanh11-06-2024
01:25 AM
N/AKickN/A
HikaruShinjisử dụng hackDestroid_8B11-06-2024
01:20 AM
18-06-2024
01:20 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động