tommyhago - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314819CấM 8227CấM TạM THờI 215865CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
đừngYamadesu28-03-2023
08:53 PM
28-03-2023
8:58 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
noneYamadesu18-03-2023
02:49 PM
N/AKickN/A
1sYamadesu14-03-2023
04:17 PM
N/AKickN/A
noneYamadesu27-02-2023
08:03 AM
N/AKickN/A
Yamadesu21-02-2023
08:03 PM
N/AKickN/A
noneYamadesu31-01-2023
09:43 PM
N/AKickN/A
noneYamadesu16-01-2023
09:43 PM
N/AKickN/A
noneshadow_king12-01-2023
09:00 PM
N/AKickN/A
noneshadow_king09-01-2023
09:07 PM
N/AKickN/A
tom nhoshadow_king07-01-2023
07:51 PM
N/AKickN/A
noneshadow_king06-01-2023
08:27 PM
N/AKickN/A
noneYamadesu06-01-2023
09:18 AM
N/AKickN/A
noneshadow_king15-12-2022
09:08 PM
N/AKickN/A
noneYamadesu12-12-2022
09:11 PM
N/AKickN/A
noneshadow_king10-12-2022
09:36 PM
N/AKickN/A
noneshadow_king09-12-2022
08:59 PM
N/AKickN/A
noneshadow_king06-12-2022
06:24 PM
N/AKickN/A
noneshadow_king01-12-2022
07:39 PM
N/AKickN/A
noneshadow_king29-11-2022
07:22 PM
N/AKickN/A
noneshadow_king28-11-2022
08:21 PM
N/AKickN/A
trường nhờshadow_king24-11-2022
07:35 PM
N/AKickN/A
chủ ac nhờshadow_king22-11-2022
08:33 PM
N/AKickN/A
nờ on nonMyaMya19-11-2022
04:15 PM
N/AKickN/A
Chủ ac nhờshadow_king04-11-2022
11:42 AM
N/AKickN/A
noneMyaMya30-10-2022
06:17 PM
N/AKickN/A
Search

tommyhago

tommyhago