AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
AggRetsukiCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
09:15 PM
14-02-2020
10:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
duc2atntnoneTrang_PhoMaiQue14-02-2020
09:13 PM
N/AKickN/A
dao1trung5e4whydao1trung5e414-02-2020
09:08 PM
28-10-275810
09:08 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
emnoigi1452CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
09:05 PM
14-02-2020
09:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Quan_ShirtViệt ơi /v tui nói cái nàyQuanStevenTNVN14-02-2020
09:05 PM
14-02-2020
09:05 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
_Death_Dragon_CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
09:01 PM
14-02-2020
09:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
policeisgayCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:56 PM
14-02-2020
09:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Sblack123reset p2ClawzZ14-02-2020
08:56 PM
N/AKickN/A
khanhquoc117CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:56 PM
14-02-2020
09:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ClawzZresetClawzZ14-02-2020
08:54 PM
N/AKickN/A
CongYbXray + Không hợp tácsadposting14-02-2020
08:53 PM
15-02-2020
02:53 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
taochoiroiCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:49 PM
15-02-2020
08:49 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
T0hkaCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:46 PM
14-02-2020
09:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Truy30072007CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:45 PM
14-02-2020
08:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
SonTung2006CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:44 PM
14-02-2020
08:59 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Quan_ShirtMình sẽ khắc phụcQuanStevenTNVN14-02-2020
08:42 PM
14-02-2020
08:42 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Quan_ShirtMình sẽ khắc phcjQuanStevenTNVN14-02-2020
08:42 PM
14-02-2020
08:42 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
dao1trung5e4nonedao1trung5e414-02-2020
08:42 PM
10-01-4758
08:42 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Quan_ShirtAnh em ơi mình k chát ngoài được anh em thông cảm nha !QuanStevenTNVN14-02-2020
08:42 PM
14-02-2020
08:42 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Quan_ShirtAnh em ơi mình k chát ngoài đượcQuanStevenTNVN14-02-2020
08:42 PM
14-02-2020
08:42 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Zero_Nine_09CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:42 PM
14-02-2020
08:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CongYbtắt xray đi bạn êi [ cảnh báo lần 2]ClawzZ14-02-2020
08:41 PM
14-02-2020
08:41 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
dao1trung5e4nonedao1trung5e414-02-2020
08:41 PM
10-11-2022
08:41 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
dao1trung5e4nonedao1trung5e414-02-2020
08:40 PM
27-01--94968225
02:31 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
dao1trung5e4nonedao1trung5e414-02-2020
08:40 PM
14-02-2020
08:42 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động