AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
AdamDaRealestCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
08:01 PM
14-02-2020
08:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ZweiqCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:58 PM
14-02-2020
08:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ForcesZCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:57 PM
14-02-2020
08:27 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
binbin25cCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:56 PM
15-02-2020
07:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tuanhungpro666CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:55 PM
14-02-2020
08:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Bear_noob103CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:54 PM
14-02-2020
07:59 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KhangbaokhangCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:52 PM
15-02-2020
07:52 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
anh_duy_nguCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:51 PM
14-02-2020
07:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
E2MGamingCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:50 PM
14-02-2020
08:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
BG_ZicMayCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:47 PM
14-02-2020
08:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Im_NewbieCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:47 PM
14-02-2020
08:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Quan_ShirtThôi chắc do máy t rồiQuanStevenTNVN14-02-2020
07:44 PM
14-02-2020
07:45 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Quan_Shirttạo acc mới vẫn không chát đượcQuanStevenTNVN14-02-2020
07:44 PM
14-02-2020
07:44 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
IrotoyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:38 PM
14-02-2020
07:53 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
occhinhdt123testdao1trung5e414-02-2020
07:38 PM
N/AKickN/A
_iSherry_timer_freddykrueger_14-02-2020
07:37 PM
15-02-2020
01:37 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Minh_VNYTCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:34 PM
14-02-2020
08:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bgkhCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:33 PM
14-02-2020
08:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
FieendtestQuanStevenTNVN14-02-2020
07:30 PM
14-02-2020
07:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kazuma1243CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:28 PM
14-02-2020
07:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PhucNetestQuanStevenTNVN14-02-2020
07:28 PM
14-02-2020
07:28 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
MTV_anh_duyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:28 PM
14-02-2020
07:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
QuanStevenTNVNtestHirobi14-02-2020
07:27 PM
14-02-2020
07:27 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
HuyBadass_VNCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:25 PM
14-02-2020
07:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
anzCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:24 PM
14-02-2020
07:39 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động