AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
KarinoShuka01bot chui deClawzZ14-02-2020
07:23 PM
14-02-2020
07:25 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
minhkhaminhCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:22 PM
14-02-2020
07:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
UltraMegaMageChủi tụccocchetdi_vn14-02-2020
07:19 PM
14-02-2020
07:24 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
sang9510023CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:19 PM
14-02-2020
07:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ThangBoEm123CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:17 PM
14-02-2020
07:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Legend_Antity2CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:17 PM
14-02-2020
07:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
noobhk0168CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:16 PM
14-02-2020
07:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
SWECỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:14 PM
15-02-2020
07:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HuyBadass_VNreach [Foxcolor] [VOTEKICK]CONSOLE14-02-2020
07:14 PM
14-02-2020
07:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
origaCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:13 PM
14-02-2020
07:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Number_9CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:12 PM
15-02-2020
07:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
YasuOnlineCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:09 PM
14-02-2020
07:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
baokungtvreach [divincraft795] [VOTEKICK]CONSOLE14-02-2020
07:08 PM
14-02-2020
07:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KaiGM_FACỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:04 PM
14-02-2020
07:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Sundi124CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
07:01 PM
14-02-2020
08:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tyoosCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:59 PM
14-02-2020
07:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
spiderman2007CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:57 PM
14-02-2020
07:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_ChienHoangDe_CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:57 PM
14-02-2020
07:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
VietTuoiTyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:56 PM
14-02-2020
07:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
God_nam4444CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:53 PM
14-02-2020
06:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
QPSHadnMCnonely4444414-02-2020
06:53 PM
28-11-2293
06:53 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
HieuCongTu185CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:52 PM
14-02-2020
06:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
YTB_SammyGreenCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:48 PM
14-02-2020
07:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
UltraMegaMagecanh bao lan 1 :>ClawzZ14-02-2020
06:46 PM
14-02-2020
06:46 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
FanHuahwiCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:42 PM
14-02-2020
07:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động