AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
phannhatphuc4CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:46 PM
14-02-2020
05:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
LovelyMistake_CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:44 PM
14-02-2020
05:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
minhkien987CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:43 PM
14-02-2020
04:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Cow_HerdCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:39 PM
14-02-2020
04:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
soigamer0906kill alura [Cheese_Boy] [VOTEKICK]CONSOLE14-02-2020
04:38 PM
14-02-2020
04:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
JK_Khang_VNCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:37 PM
14-02-2020
05:07 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NguyenPhiLongoh 1 tran nao do hen gap lai nhe :D [kazuma1243] [VOTEKICK]CONSOLE14-02-2020
04:36 PM
14-02-2020
04:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ThanhZittVN02CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:34 PM
15-02-2020
04:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
azs303quyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:32 PM
14-02-2020
04:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PubgFreefireCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:32 PM
14-02-2020
05:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
timmyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:32 PM
14-02-2020
04:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
LifeMinecraftCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:31 PM
14-02-2020
04:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Glactic_Rayleighdeo quan tam ae ;D [kazuma1243] [VOTEKICKkazuma1243]CONSOLE14-02-2020
04:30 PM
14-02-2020
04:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
winmk123CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:29 PM
14-02-2020
04:59 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
BG_ZicMayCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:27 PM
14-02-2020
04:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Testing_BaoPhucCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:21 PM
14-02-2020
04:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Spy007CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:19 PM
15-02-2020
04:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TheGreenMileCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:18 PM
14-02-2020
05:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ZinProCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:18 PM
14-02-2020
04:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
0oKenjaminCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:17 PM
14-02-2020
05:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Xx_DarkSword_xXCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:16 PM
14-02-2020
04:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NoahBS888CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:14 PM
14-02-2020
04:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
GauNoodCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:14 PM
14-02-2020
05:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Bibivn123CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:13 PM
14-02-2020
04:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
quangbobi22CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:12 PM
15-02-2020
04:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động