AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Xx_Yumeii_xXCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:09 PM
14-02-2020
04:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
thaichauCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:08 PM
14-02-2020
04:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
plzgivemeopCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:06 PM
15-02-2020
04:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ThanhZittVNCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:05 PM
15-02-2020
04:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CyCloneXZCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:04 PM
15-02-2020
04:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
0_Dark_0CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
04:02 PM
14-02-2020
05:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Nhat_ThangCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:58 PM
14-02-2020
04:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
stanlliCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:57 PM
14-02-2020
04:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kaitomeeperYTCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:57 PM
14-02-2020
04:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bot30dayWolfGangYT14-02-2020
03:56 PM
N/ACấmHoạt động
CreeperBoyVN_MCCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:56 PM
14-02-2020
04:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
UnKnow666CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:55 PM
14-02-2020
04:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DrMaynCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:51 PM
14-02-2020
03:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TheOrinMiinzCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:48 PM
15-02-2020
03:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kietbw_vnCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:48 PM
15-02-2020
03:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HYPERORANGECỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:45 PM
14-02-2020
04:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sadpostingCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:44 PM
14-02-2020
03:59 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
YesWinvteCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:42 PM
14-02-2020
03:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
BG_ZicMayCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:40 PM
14-02-2020
03:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KuBin_VNcheststealersadposting14-02-2020
03:40 PM
14-02-2020
05:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
aotaodeolamjhacksadposting14-02-2020
03:36 PM
14-02-2020
09:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ImtrissCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:33 PM
15-02-2020
03:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
pewdiepie_realCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:31 PM
15-02-2020
03:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Leon_TVCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:31 PM
14-02-2020
03:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HuyComVNCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
03:30 PM
14-02-2020
03:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động