AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 74880CấM 2267CấM TạM THờI 64038CâM 492CâM TạM THờI 3609CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 4438IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
zenitsu123CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
09:10 PM
16-01-2020
09:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
noobhackingCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
09:09 PM
16-01-2020
10:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Sajin303dùng morph zombie kick player khacWolfGangYT16-01-2020
09:06 PM
17-01-2020
03:06 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
asmobile789CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
09:06 PM
16-01-2020
09:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
dittmethangadCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
09:04 PM
16-01-2020
09:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kaito142515CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
09:00 PM
16-01-2020
09:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
anh8421CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:58 PM
16-01-2020
09:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DreiksilverCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:57 PM
16-01-2020
09:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
jjklCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:56 PM
16-01-2020
09:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TuiTenThang_VNCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:55 PM
16-01-2020
09:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
minhmc2008chửi thềking_live16-01-2020
08:52 PM
16-01-2020
09:02 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
MyNameIsNubCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:53 PM
16-01-2020
09:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sadpostingCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:48 PM
16-01-2020
09:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TranBaoVyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:48 PM
17-01-2020
08:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
RunnerzCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:44 PM
16-01-2020
08:49 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
FireFuckCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:44 PM
16-01-2020
09:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DazzeCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:41 PM
16-01-2020
09:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NotLoliconCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:33 PM
16-01-2020
08:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Cosette_GirlCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:33 PM
16-01-2020
08:48 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tigger409CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:32 PM
17-01-2020
08:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
minhmc2008chửi thềking_live16-01-2020
08:31 PM
16-01-2020
08:36 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
HuuBinOtaCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:27 PM
16-01-2020
08:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
masj11CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE16-01-2020
08:18 PM
16-01-2020
08:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
fef2bố láoduc2atnt16-01-2020
08:02 PM
N/ACấmHoạt động
HayTraoChoAnhhhhack [Tamkem2022] [VOTEKICK]CONSOLE16-01-2020
07:58 PM
16-01-2020
08:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động