AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
RunnerzCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:41 PM
14-02-2020
06:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TKD378CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:37 PM
14-02-2020
06:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
locchannel11CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:35 PM
14-02-2020
06:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
stanlliCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:34 PM
14-02-2020
07:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hazzaiCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:34 PM
14-02-2020
06:39 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
minhbeo999CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:34 PM
15-02-2020
06:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Xx_Tokuda_xXCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:32 PM
14-02-2020
06:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Khang_ThePvPCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:31 PM
14-02-2020
06:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
emnoigi1452CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:29 PM
14-02-2020
06:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_Rubby_CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:29 PM
14-02-2020
07:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
trinhphihoangCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:28 PM
14-02-2020
06:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
honghuy12CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:28 PM
14-02-2020
06:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
VietTuoiTyCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:25 PM
14-02-2020
06:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Sblack123afk di an cai :lClawzZ14-02-2020
06:23 PM
14-02-2020
06:28 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
dandix05CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:17 PM
14-02-2020
06:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
divincraft795CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:17 PM
14-02-2020
06:32 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ConanMCCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:14 PM
14-02-2020
06:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DiabloVTCSkyhack :)))MinProSniper14-02-2020
06:13 PM
14-02-2020
07:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ShadowGamer0101CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:12 PM
14-02-2020
06:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Sblack123afk :VClawzZ14-02-2020
06:10 PM
14-02-2020
06:11 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
FunDadCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:06 PM
14-02-2020
06:36 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DatPham303CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:06 PM
14-02-2020
07:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
xZenoDKxCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:04 PM
14-02-2020
06:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
BlackGamer2007CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:04 PM
14-02-2020
07:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Clouds9ShroudCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE14-02-2020
06:04 PM
14-02-2020
06:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động