AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 351775CấM 9284CấM TạM THờI 243379CâM 1116CâM TạM THờI 7754CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 90184IP CấM 41

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
laycayhadesInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE17-06-2024
09:48 AM
N/AKickN/A
LegendOfEverfre(Move)CONSOLE17-06-2024
08:27 AM
17-06-2024
08:57 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DinoSliverks bossdrop,lần đầu ms vô chưa rõ luật nên châm trcDestroid_8B16-06-2024
10:51 PM
16-06-2024
11:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Fivemmvv lừa đảo chiếm đoạt tài sảnDiegoas16-06-2024
10:23 PM
N/ACấmHoạt động
conlonhero5(Velocity)CONSOLE16-06-2024
10:21 PM
16-06-2024
10:51 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
conlonhero7noneCONSOLE16-06-2024
10:05 PM
16-06-2024
10:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tinnekMC(Move)CONSOLE16-06-2024
08:37 PM
16-06-2024
09:07 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DarlingDa(Move)CONSOLE16-06-2024
08:13 PM
16-06-2024
08:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Zendaica2909Phá farm @4YueNoLove16-06-2024
07:17 PM
23-06-2024
07:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DragonVip1337Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE16-06-2024
06:15 PM
N/AKickN/A
Tri_Marco(Move)CONSOLE16-06-2024
06:12 PM
16-06-2024
06:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ewervv sell = cardDiegoas16-06-2024
06:10 PM
N/ACấmKhông hoạt động
hunglmao_vn1(Hitbox)CONSOLE16-06-2024
05:51 PM
16-06-2024
06:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
baonguyen0603(Move)CONSOLE16-06-2024
03:04 PM
16-06-2024
03:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
lethianhtuyet(Move)CONSOLE16-06-2024
02:56 PM
16-06-2024
03:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
prince2kband(Velocity)CONSOLE16-06-2024
02:53 PM
16-06-2024
03:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
yfyhhg(Move)CONSOLE16-06-2024
01:03 PM
16-06-2024
01:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
conlonhero1(Move)CONSOLE16-06-2024
10:28 AM
16-06-2024
10:58 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
conlonhero2(Move)CONSOLE16-06-2024
10:25 AM
16-06-2024
10:55 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
conlonhero5noneCONSOLE16-06-2024
10:22 AM
16-06-2024
10:52 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
conlonhero5(Move)CONSOLE16-06-2024
10:22 AM
16-06-2024
10:52 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
puhctekaura pb#1MinhGoodBoyzZz16-06-2024
12:05 AM
N/AKickN/A
QuynhQuincảnh cáo nhắc nhở lần 1 [ teamup ]XuanHoa15-06-2024
11:23 PM
15-06-2024
11:38 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
nekkosanPhá farm [tranh farm sau 23h] [ Thắc mắc vui lòng liên hệ staff ]XuanHoa15-06-2024
11:21 PM
16-06-2024
05:21 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DBMN_SInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE15-06-2024
04:19 PM
N/AKickN/A