AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
zv272727noneLeoooooo03-12-2023
08:34 PM
N/AKickN/A
tien1236noneVinh250603-12-2023
08:32 PM
N/AKickN/A
rise_i2kzk9lnice exploit broCONSOLE03-12-2023
08:28 PM
N/ACấmHoạt động
ATL_Kvannice exploit broCONSOLE03-12-2023
08:27 PM
N/ACấmHoạt động
ALT_Kvannice exploit broCONSOLE03-12-2023
08:25 PM
N/ACấmHoạt động
Cheatlorrnice exploit broCONSOLE03-12-2023
08:24 PM
N/ACấmHoạt động
marlonnoneXiuLaLa03-12-2023
08:11 PM
N/AKickN/A
NgaoLongHaura#1Diegoas03-12-2023
06:27 PM
N/AKickN/A
_Jupiter_Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE03-12-2023
05:15 PM
N/AKickN/A
_Jupiter_Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE03-12-2023
05:14 PM
N/AKickN/A
ThienMinh_209PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE03-12-2023
04:05 PM
03-12-2023
04:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Warr__HandSomehack#2Diegoas03-12-2023
04:02 PM
03-12-2023
07:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Warr__HandSomenonVinh250603-12-2023
04:01 PM
N/AKickN/A
tuikeyPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE03-12-2023
02:59 PM
03-12-2023
03:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Mary_MesaminoneAkima03-12-2023
02:40 PM
N/AKickN/A
umenagcaoluonleoPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE03-12-2023
02:22 PM
03-12-2023
02:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
GUS_Shexác minh sellcard (page.aemine.vn)XiuLaLa03-12-2023
01:51 PM
N/ACấmHoạt động
HoangKimThienfarm khu tanthu ( level > 200 )Diegoas03-12-2023
12:46 PM
N/AKickN/A
Pax_farm khu tanthu ( level > 200 )Diegoas03-12-2023
12:44 PM
N/AKickN/A
bloxTRAICAYInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE03-12-2023
12:37 PM
N/AKickN/A
BeoTplayPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE03-12-2023
12:27 PM
03-12-2023
12:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TungCKnoneXiuLaLa03-12-2023
12:12 PM
N/AKickN/A
LaurielAngelInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE03-12-2023
12:01 PM
N/AKickN/A
Rinz_TakeshinoneXiuLaLa03-12-2023
11:31 AM
N/AKickN/A
Rinz_TakeshinoneXiuLaLa03-12-2023
10:42 AM
N/AKickN/A