AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.
Group Facebook AEMINE hỗ trợ khiếu nại và minh oan
Mở tài khoản bằng donate tùy theo mức độ vi phạm liện Page Facebook AEMINE

TẤT CẢ 13672CấM 558CấM TạM THờI 4967MUTE 645MUTE TạM THờI 2260CảNH BáO 2081CảNH BáO TạM THờI 338KICK 2816IP CấM 7

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
HoangkakahackKikita24-03-2019
06:33 AM
24-03-2019
06:48 AM
Cảnh báo tạm thờiKhông hoạt động
Gaming_Soi123lagVipPro_9824-03-2019
06:22 AM
N/AKickN/A
damagelessx-rayVipPro_9824-03-2019
05:38 AM
24-03-2019
05:38 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
noobMcbybykillaurarVipPro_9824-03-2019
05:21 AM
24-03-2019
05:21 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
MachikoChannoi bayVipPro_9824-03-2019
02:54 AM
24-03-2019
03:09 AM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
HoangKaanukerKikita24-03-2019
02:35 AM
24-03-2019
02:45 AM
Cảnh báo tạm thờiKhông hoạt động
herobrix-rayVipPro_9824-03-2019
01:32 AM
24-03-2019
01:32 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
HieuMC_GMspam ore kc lan 2VipPro_9824-03-2019
01:27 AM
N/AKickN/A
HieuMC_GMspam ore kcVipPro_9824-03-2019
01:23 AM
N/AKickN/A
ldatvnhackAnh_Gaming_VN23-03-2019
02:11 PM
26-03-2019
02:11 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
TLVT1912x-rayVipPro_9823-03-2019
12:59 PM
24-03-2019
12:59 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HieuMC_GMx-rayVipPro_9823-03-2019
11:57 AM
23-03-2019
11:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
nithaispam tin nhắn , nhắc nhở nhiều lầnVietmaga2323-03-2019
07:39 AM
23-03-2019
07:44 AM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
vietumflagbugAnh_Gaming_VN23-03-2019
04:24 AM
N/ACấmHoạt động
ikangatnoneAnh_Gaming_VN23-03-2019
04:23 AM
N/ACấmHoạt động
tombe12312chui adVipPro_9823-03-2019
04:05 AM
07-08-2046
04:05 AM
Mute tạm thờiHoạt động
jack_RIPERx-rayVipPro_9823-03-2019
04:03 AM
23-03-2019
04:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HieuMc_XZchử thềVipPro_9823-03-2019
03:46 AM
23-03-2019
03:46 PM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
vidaica123gioxin đồ staffAnh_Gaming_VN23-03-2019
02:03 AM
23-03-2019
02:33 AM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
asodinkxrayhiwasa22-03-2019
02:11 PM
24-03-2019
02:11 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
DungGamingYTchửi thềHelptpa22-03-2019
01:59 PM
22-03-2019
02:14 PM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
boinxrayhiwasa22-03-2019
01:37 PM
24-03-2019
01:37 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
dgaming23xrayhiwasa22-03-2019
01:31 PM
24-03-2019
01:31 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
VipPro_98testVipPro_9822-03-2019
01:23 PM
22-03-2019
01:23 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DiabloVTCSkyxrayhiwasa22-03-2019
01:01 PM
25-03-2019
10:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động