AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.
Group Facebook AEMINE hỗ trợ khiếu nại và minh oan
Mở tài khoản bằng donate tùy theo mức độ vi phạm liện Page Facebook AEMINE

TẤT CẢ 464CấM 25CấM TạM THờI 235MUTE 1MUTE TạM THờI 138CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 57IP CấM 8

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
1st_I_Love_Foxyhack &8&o[người tố cáo HuyXDGaming] &7&o[VOTEKICK]CONSOLE20-05-2019
04:03 PM
20-05-2019
04:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ManhQuanMC_GamerSử dụng phần mềm hack : FlyVietmaga2320-05-2019
02:12 PM
20-05-2019
09:12 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
KevinGaunoneyumua220-05-2019
12:44 PM
N/AKickN/A
KevinGaurayumua220-05-2019
12:43 PM
N/AKickN/A
svnhuccayaechui tuc_TheLord_20-05-2019
08:51 AM
20-05-2019
09:06 AM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
dao1trung5e4spam_TheLord_20-05-2019
08:19 AM
20-05-2019
08:34 AM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
dong5AVYcamping &8&o[người tố cáo Galymea] &7&o[VOTEKICK]CONSOLE19-05-2019
09:53 PM
19-05-2019
10:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
12435675hack KAStar_Nhok19-05-2019
08:23 PM
20-05-2019
08:23 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
kazuma1243hack KA, anti kbStar_Nhok19-05-2019
08:09 PM
20-05-2019
08:09 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
kansaimeto123scaffoldStar_Nhok19-05-2019
07:17 PM
20-05-2019
07:17 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
dm_gaminghack KA, anti kbStar_Nhok19-05-2019
07:04 PM
20-05-2019
07:04 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
ThomasPvP_VNxraykarty19-05-2019
04:53 PM
20-05-2019
04:53 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Xx_Shark_xXHack Killaura farm mob_TheLord_19-05-2019
03:45 PM
20-05-2019
03:45 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
dao1trung5e4pha_TheLord_19-05-2019
03:38 PM
N/AKickN/A
Ramseychửi bậykarty19-05-2019
02:42 PM
19-05-2019
02:57 PM
Mute tạm thờiKhông hoạt động
MitakiscaffoldStar_Nhok19-05-2019
02:14 PM
20-05-2019
02:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
thebosstheanhhack KA, anti KBStar_Nhok19-05-2019
01:53 PM
20-05-2019
01:53 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Sky_Montanhack KAStar_Nhok19-05-2019
01:49 PM
20-05-2019
01:49 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
FG_Lianghack KA, anti KBStar_Nhok19-05-2019
01:38 PM
20-05-2019
01:38 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
quangng1611lừa đảokarty19-05-2019
01:31 PM
20-05-2019
01:31 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ManhQuanMC_Gamerhack killaura anti kbStar_Nhok19-05-2019
01:14 PM
20-05-2019
01:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
flame_Eyedbed nuker, kill auraStar_Nhok19-05-2019
01:02 PM
21-05-2019
01:02 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
9898hack anti kbStar_Nhok19-05-2019
12:56 PM
20-05-2019
12:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
vip55cut de ban &8&o[người tố cáo trtrer] &7&o[VOTEKICK]CONSOLE19-05-2019
11:51 AM
19-05-2019
12:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
RapperBitchSử dụng phần mềm hack : KillAura + SpeedVietmaga2319-05-2019
11:50 AM
19-05-2019
06:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động