AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 351274CấM 9235CấM TạM THờI 243176CâM 1106CâM TạM THờI 7714CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89985IP CấM 41

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
BauTroiTrongXanhInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE23-05-2024
11:50 PM
N/AKickN/A
MurasakiNekononeYueNoLove23-05-2024
05:36 PM
N/AKickN/A
yuenolovephá staff làm việcBauTroiTrongXanh23-05-2024
05:02 PM
23-05-2024
06:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sonngaoda3bienHerta23-05-2024
04:30 PM
N/AKickN/A
ThinhnespamBauTroiTrongXanh23-05-2024
04:07 PM
23-05-2024
04:08 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
kkk3dsử dụng XrayCONSOLE23-05-2024
12:45 PM
23-05-2024
01:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
phuong114547bảo trìCONSOLE23-05-2024
12:00 PM
N/AKickN/A
DTHdungNGHI VẤN BUG AHCONSOLE23-05-2024
10:12 AM
N/ACấmHoạt động
Unknown_NamenoneLay_TNT23-05-2024
08:15 AM
N/AKickN/A
GoKamiSot thấy rồi nói xấu staffBauTroiTrongXanh23-05-2024
01:25 AM
N/AKickN/A
MinhGoodBoyzZzbucu tren hay duoi =))Diegoas22-05-2024
06:42 PM
N/AKickN/A
quang09865noneMinhGoodBoyzZz22-05-2024
05:46 PM
22-05-2024
05:48 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
thangskynhảy bãi #1 [tranh thua 1k1 xuống 1k ngồi] ( thắc mắc vui lòng liên hệ staff )XuanHoa22-05-2024
01:03 PM
22-05-2024
07:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
DBMN_5Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE22-05-2024
09:45 AM
N/AKickN/A
DBMN_5Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE22-05-2024
09:44 AM
N/AKickN/A
DBMN_5Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE22-05-2024
09:40 AM
N/AKickN/A
ngohung09svsnoneBauTroiTrongXanh21-05-2024
10:10 PM
N/AKickN/A
NTSXxucphamstaffdunghuntervn21-05-2024
09:55 PM
21-05-2024
10:00 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
NTSXnoi nhieu quadunghuntervn21-05-2024
09:54 PM
N/AKickN/A
viett000007ăn nói xà lơ ( toxic )BauTroiTrongXanh21-05-2024
08:33 PM
21-05-2024
08:34 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
TanKiet_Star27ăn nói xà lơ ( toxic )BauTroiTrongXanh21-05-2024
08:32 PM
21-05-2024
08:33 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Legonnn1autofish#1MinhGoodBoyzZz21-05-2024
06:58 PM
N/AKickN/A
Siestyphần mềm thứ 3 (auto fish)ngohung09svs21-05-2024
04:30 PM
21-05-2024
10:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ERENKphá farm @3Laitama9921-05-2024
03:47 PM
23-05-2024
03:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
nLgAuY_nTgNuTchủ acc nhờ kickLay_TNT21-05-2024
02:33 PM
N/AKickN/A