AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 349485CấM 9172CấM TạM THờI 242540CâM 1075CâM TạM THờI 7577CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89065IP CấM 39

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
nghia206_vntoxic, xúc phạm staff ( thắc mắc liên hệ helper XuanHoa )XiuLaLa24-02-2024
09:39 PM
N/ACâmHoạt động
candybearnoneANHKG1915-02-2024
04:05 PM
N/ACâmKhông hoạt động
HuyNdaquảng cáo svCONSOLE13-02-2024
12:50 AM
N/ACâmHoạt động
mkvxtoxicBlackPersica03-02-2024
05:29 PM
N/ACâmHoạt động
XinNoteBlocknoneMinoscloud31-01-2024
11:12 PM
N/ACâmKhông hoạt động
BlackPersicatestBlackPersica17-01-2024
07:48 PM
N/ACâmKhông hoạt động
phitiespamBlackPersica16-01-2024
01:51 PM
N/ACâmHoạt động
PantoffytestPantoffy13-01-2024
07:05 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Manhtai1307perma-ban from umaruOwOBlackPersica04-01-2024
08:28 PM
N/ACâmHoạt động
Nam_Pro01toxicBlackPersica31-12-2023
01:53 PM
N/ACâmHoạt động
admin_nhu_lontoxic, hack_BBV_30-12-2023
10:05 PM
N/ACâmHoạt động
umaruOwOtoxicBlackPersica30-12-2023
09:36 PM
N/ACâmKhông hoạt động
macbtụcEBT_Binzz28-12-2023
01:43 PM
N/ACâmHoạt động
umaruOwOabuseBlackPersica26-12-2023
04:18 PM
N/ACâmKhông hoạt động
BlackPersicatestBlackPersica26-12-2023
04:16 PM
N/ACâmKhông hoạt động
umaruOwOnoneBlackPersica23-12-2023
03:37 PM
N/ACâmKhông hoạt động
umaruOwOtoxicBlackPersica21-12-2023
02:00 PM
N/ACâmKhông hoạt động
umaruOwOtoxicBlackPersica20-12-2023
01:28 PM
N/ACâmKhông hoạt động
umaruOwOnoneBlackPersica19-12-2023
01:29 PM
N/ACâmKhông hoạt động
umaruOwOnoneBlackPersica19-12-2023
01:28 PM
N/ACâmKhông hoạt động
NgocYen2k5toxicBlackPersica17-12-2023
05:43 PM
N/ACâmHoạt động
kuromacarongtoxicBlackPersica17-12-2023
05:35 PM
N/ACâmKhông hoạt động
umaruOwOnoneBlackPersica14-12-2023
04:17 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Sblack123nonePantoffy13-12-2023
02:40 PM
N/ACâmHoạt động
_GodOfTheDeath_6h chui staffDiegoas28-11-2023
06:47 PM
N/ACâmKhông hoạt động