AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 343989CấM 8781CấM TạM THờI 239399CâM 1044CâM TạM THờI 7343CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 87373IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
a150toxic voi staffBlackPersica29-09-2023
08:34 PM
N/ACâmHoạt động
nanvanonePantoffy24-09-2023
08:03 PM
N/ACâmHoạt động
Han_Bakachao` ai chuaNotCookize23-09-2023
11:30 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Han_BakanoneNotCookize09-09-2023
09:21 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Phucdubaii123vk buaBlackPersica07-09-2023
02:10 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Phucdubaii123vk byaBlackPersica07-09-2023
02:10 PM
N/ACâmKhông hoạt động
BlackPersicatestBlackPersica05-09-2023
12:21 PM
N/ACâmKhông hoạt động
SeraphinenoneNotCookize03-09-2023
10:26 PM
N/ACâmKhông hoạt động
NgLanHuonggxúc phạm staffNotCookize01-09-2023
12:17 AM
N/ACâmHoạt động
Ponnn_xuc pham ba me nguoi khac (tu di ma suy nghi lai di)DanstVN0729-08-2023
10:22 AM
N/ACâmHoạt động
MinoscloudnoneNotCookize28-08-2023
11:37 AM
N/ACâmKhông hoạt động
SleepyTimeZoenoneNotCookize26-08-2023
08:57 PM
N/ACâmKhông hoạt động
hack14toxicDanstVN0726-08-2023
02:31 PM
N/ACâmHoạt động
10surachửi staffDaki_Ume26-08-2023
02:33 AM
N/ACâmKhông hoạt động
Giabao206Hack ngu_BBV_21-08-2023
09:56 AM
N/ACâmHoạt động
Giabao205Hack ngu_BBV_21-08-2023
09:56 AM
N/ACâmHoạt động
Giabao204none_BBV_21-08-2023
09:55 AM
N/ACâmHoạt động
SleepyTimeZoeon ao quaNotCookize19-08-2023
10:22 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Sang_Nguyen1234none_BBV_14-08-2023
03:56 PM
N/ACâmKhông hoạt động
CP_Alina1Scam rách_BBV_25-07-2023
08:27 PM
N/ACâmHoạt động
Minoscloudyeu nhieu`NotCookize24-07-2023
05:21 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Han_BakanoneNotCookize24-07-2023
05:08 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Han_BakanoneNotCookize16-07-2023
06:30 PM
N/ACâmKhông hoạt động
Akazaaahô hôDaki_Ume13-07-2023
07:36 PM
N/ACâmKhông hoạt động
ED9spamDaki_Ume12-07-2023
10:59 PM
N/ACâmHoạt động