AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 309944CấM 8067CấM TạM THờI 211767CâM 963CâM TạM THờI 7003CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82102IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
coolatjustxác minh vu khống staff (page.aemine.vn)CONSOLE01-02-2023
09:20 PM
N/ACấmHoạt động
sadbaltsCONSOLE01-02-2023
04:39 PM
N/ACấmKhông hoạt động
ThinhVN2011NGHI VẤN BUG AHCONSOLE01-02-2023
02:48 PM
N/ACấmHoạt động
Hero1strrrxác minh scam [page.aemine.vn]ly4444431-01-2023
09:34 PM
N/ACấmHoạt động
javiki123gmnice exploit broCONSOLE31-01-2023
03:02 PM
N/ACấmHoạt động
Asyns39cheatly4444430-01-2023
04:13 PM
N/ACấmHoạt động
sadf12asd1xác minh scam [page.aemine.vn]ly4444430-01-2023
04:08 PM
N/ACấmHoạt động
plants7749abuseDanstVN0728-01-2023
01:15 PM
N/ACấmHoạt động
kkiimmnnaaa11xác minh scamMilkXinh27-01-2023
06:06 PM
N/ACấmHoạt động
khanh234123#phá farm 5(ban giùm RyezenKaido)Han_Baka26-01-2023
03:20 PM
N/ACấmKhông hoạt động
ghost_of_deathchế ảnh xúc phạm người chơiCONSOLE24-01-2023
08:06 PM
N/ACấmHoạt động
PhakeBiết mình phạm luật chuyển đồ đi tẩu tán chống đối banshadow_king23-01-2023
03:15 PM
N/ACấmKhông hoạt động
BatouSử dụng bug để chuộc lợi (Xác minh liên hệ page.aemine.vn)shadow_king23-01-2023
03:14 PM
N/ACấmKhông hoạt động
RRealitySử dụng bug để chuộc lợiCONSOLE23-01-2023
02:44 PM
N/ACấmHoạt động
Huyennsellcard(lên page.aemine.vn để xác minh)(ban giùm Kaido)Han_Baka22-01-2023
03:09 PM
N/ACấmHoạt động
Tombyxác minh chính chủ (page.aemine.vn)CONSOLE21-01-2023
07:42 PM
N/ACấmKhông hoạt động
BoyNMN123xác minh scam (page.aemine.vn)CONSOLE21-01-2023
12:51 PM
N/ACấmHoạt động
thuynatiscam item(liên hệ page.aemine.vn để xác minh) (ban giùm sadbalts)Han_Baka21-01-2023
08:11 AM
N/ACấmHoạt động
BossIsTheLightnghi vấn sử dụng hack ( Liên hệ fanpage để xác minh )MyaMul20-01-2023
10:53 PM
N/ACấmHoạt động
nhu2a4NGHI VẤN BUG AHCONSOLE19-01-2023
07:49 PM
N/ACấmKhông hoạt động
baosida3000nghi vẫn bug ah liên hệ [page.aemine.vn]ly4444419-01-2023
02:32 PM
N/ACấmKhông hoạt động
slllllll41noneNeoooo18-01-2023
06:17 PM
N/ACấmHoạt động
monoboiixcdspamCONSOLE17-01-2023
12:27 PM
N/ACấmHoạt động
JanyRollZonesellcard(xác minh tại page.aemine.vn)Han_Baka17-01-2023
10:31 AM
N/ACấmHoạt động
chocopine67xác minh scam (page.aemine.vn)CONSOLE16-01-2023
01:14 PM
N/ACấmHoạt động