AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 352917CấM 9306CấM TạM THờI 244168CâM 1124CâM TạM THờI 7789CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 90472IP CấM 41

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
phatlaphat1spam quảng cáo svBauTroiTrongXanh10-07-2024
11:44 PM
N/ACấmHoạt động
durengimspam quảng cáo svBauTroiTrongXanh10-07-2024
11:37 PM
N/ACấmHoạt động
EyePhoneSv rác ăn cắp ý tưởng rồi thuê ytb quảng cáo đòi sánh vai ? ( qcsv )YueNoLove06-07-2024
09:14 PM
N/ACấmHoạt động
long1203qcsvANHKG1905-07-2024
07:45 PM
N/ACấmKhông hoạt động
huygbbHack mà còn lì ( đã bị helper cụm nhắc nhở nhiều lần )ANHKG1905-07-2024
10:16 AM
N/ACấmHoạt động
TESSSTBPhát hiện nghi vấn OPCONSOLE30-06-2024
10:52 PM
N/ACấmKhông hoạt động
NhinEmMaBannice exploit broCONSOLE30-06-2024
09:56 PM
N/ACấmHoạt động
Daquavis_hackANHKG1930-06-2024
06:05 PM
N/ACấmHoạt động
vixinkgaidangyeuhackANHKG1930-06-2024
06:05 PM
N/ACấmHoạt động
nyushibugCONSOLE30-06-2024
01:07 AM
N/ACấmHoạt động
HyakuyakobugCONSOLE30-06-2024
12:53 AM
N/ACấmKhông hoạt động
pseudobugCONSOLE30-06-2024
12:47 AM
N/ACấmHoạt động
jack97hihibugCONSOLE30-06-2024
12:46 AM
N/ACấmHoạt động
CalisKingTennisbugCONSOLE30-06-2024
12:46 AM
N/ACấmHoạt động
AmmiibugCONSOLE30-06-2024
12:45 AM
N/ACấmHoạt động
trungtinh12345xác minh scam (page.aemine.vn)CONSOLE29-06-2024
06:59 PM
N/ACấmHoạt động
vahi797Phá farm @5 ( Ban hộ )YueNoLove29-06-2024
11:00 AM
N/ACấmHoạt động
BimBimViBaphackANHKG1927-06-2024
08:56 PM
N/ACấmHoạt động
Phu1501hackANHKG1927-06-2024
08:48 PM
N/ACấmHoạt động
duan_MCVNhackANHKG1926-06-2024
10:46 PM
N/ACấmHoạt động
ozetienphá farm cảnh cáo lần 1 @5YueNoLove23-06-2024
11:00 AM
N/ACấmKhông hoạt động
RyumaSukunaphá farm cảnh cáo lần 1 @5YueNoLove23-06-2024
11:00 AM
N/ACấmHoạt động
MinhGoodBoyzZzcho mem vào nick abuseCONSOLE20-06-2024
09:49 PM
N/ACấmHoạt động
quang09865vào nick staff abuseCONSOLE20-06-2024
09:48 PM
N/ACấmHoạt động
HLong2009NGHI VẤN BUG AHCONSOLE19-06-2024
01:24 PM
N/ACấmHoạt động