AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Cuong1993hihiSweetsFy07-12-2023
12:10 PM
07-12-2023
12:10 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Cuong1993hihiSweetsFy07-12-2023
12:10 PM
07-12-2023
12:10 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
NadandonspamDiegoas05-12-2023
09:08 PM
05-12-2023
09:18 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
PylospamVinh250604-12-2023
10:14 PM
04-12-2023
10:24 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
UncleWaterspam rácVinh250604-12-2023
10:10 PM
04-12-2023
10:20 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Warr__HandSomeđau mắt người nhìnDiegoas04-12-2023
08:18 PM
04-12-2023
08:23 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Warr__HandSometụcVinh250604-12-2023
02:36 PM
04-12-2023
02:41 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Mikita_MilkSweetspamDiegoas03-12-2023
09:43 PM
03-12-2023
10:13 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
MqInVNxem xét lại ngôn ngữVinh250603-12-2023
12:18 AM
03-12-2023
12:18 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
loveghostmachui staffthienhuyen02-12-2023
03:35 PM
02-12-2023
09:35 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
tien1236tụcVinh250630-11-2023
12:59 PM
30-11-2023
01:59 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
tien1236xuc pham staffVinh250629-11-2023
04:32 PM
29-11-2023
04:37 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
NG_ganoodspamSweetsFy28-11-2023
12:41 AM
28-11-2023
01:41 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Warr__HandSomegây đau mắt ng đọcDiegoas27-11-2023
08:18 PM
27-11-2023
08:23 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Im_QuangThinhspamVinh250626-11-2023
07:00 PM
26-11-2023
07:10 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
tien1236tụcVinh250624-11-2023
09:48 PM
24-11-2023
09:53 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Vinh2506em xin loiSweetsFy24-11-2023
05:12 PM
24-11-2023
05:12 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Zzang_07Im lặng, tạo clone war tiếp banned acc chínhMasa_MC20-11-2023
11:25 PM
27-11-2023
11:25 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Zzangwar vs staffMasa_MC20-11-2023
11:19 PM
27-11-2023
11:19 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
HeRo1sTtoxic #1Han_Baka20-11-2023
11:07 PM
21-11-2023
05:07 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Destroid_8Btoxic #2Han_Baka20-11-2023
11:07 PM
21-11-2023
11:07 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
1234duong123spam 4 lầnVinh250620-11-2023
09:57 PM
20-11-2023
10:02 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Destroid_8Btoxic vs staffHan_Baka19-11-2023
11:53 PM
20-11-2023
05:53 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Nekariskhông có tệSweetsFy18-11-2023
11:00 AM
18-11-2023
11:01 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
hieu8173xúc pham staffVinh250615-11-2023
09:34 PM
15-11-2023
09:44 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động