AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 352916CấM 9306CấM TạM THờI 244167CâM 1124CâM TạM THờI 7789CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 90472IP CấM 41