AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
115.73.108.181cố ý làm lag serverCONSOLE09-05-2022
01:40 PM
N/AIP CấmHoạt động
117.1.133.8cố ý làm lag serverCONSOLE09-05-2022
01:39 PM
N/AIP CấmHoạt động
125.212.157.184scamtoeytu28-06-2021
06:38 PM
N/AIP CấmHoạt động
171.236.136.93nonetoeytu21-06-2021
04:31 PM
N/AIP CấmHoạt động
110.233.219.114noneCONSOLE20-06-2021
12:18 AM
N/AIP CấmHoạt động
huynguyen968noneCONSOLE14-06-2021
05:23 PM
N/AIP CấmHoạt động
171.253.138.118nonetoeytu08-06-2021
04:40 PM
N/AIP CấmHoạt động
171.253.138.156...toeytu08-06-2021
04:31 PM
N/AIP CấmHoạt động
phailingthehownonetoeytu08-06-2021
12:42 PM
N/AIP CấmKhông hoạt động
getmoneynonetoeytu04-06-2021
01:51 PM
N/AIP CấmHoạt động
Butxinhgais|LOCK|toeytu31-05-2021
07:15 PM
N/AIP CấmHoạt động
_AloneStle_hack, thái độ tiêu cựctoeytu27-05-2021
10:29 PM
N/AIP CấmHoạt động
anquocxxxnonetoeytu21-05-2021
04:51 PM
N/AIP CấmHoạt động
Melody_marksnonetoeytu21-05-2021
03:32 PM
N/AIP CấmHoạt động
trumla123snonetoeytu17-05-2021
10:45 PM
N/AIP CấmHoạt động
MC_Memenonetoeytu15-05-2021
07:42 PM
N/AIP CấmHoạt động
binhBBB123pcnonetoeytu03-05-2021
12:59 AM
N/AIP CấmHoạt động
NagasiSoAlonenonetoeytu18-04-2021
09:15 PM
N/AIP CấmHoạt động
1.55.75.196trade cardtoeytu19-02-2021
05:26 PM
N/AIP CấmHoạt động
113.166.127.37nonetoeytu18-02-2021
01:22 PM
N/AIP CấmHoạt động
42.114.103.125nonetoeytu14-02-2021
03:15 PM
N/AIP CấmHoạt động
bobobo33znonetoeytu06-02-2021
11:53 AM
N/AIP CấmHoạt động
118.68.249.144nonetoeytu04-02-2021
10:14 PM
N/AIP CấmKhông hoạt động
42.113.163.113Abuse|Scamtoeytu03-02-2021
01:25 PM
N/AIP CấmHoạt động
xxdamiuxxabusetoeytu03-02-2021
01:00 PM
N/AIP CấmHoạt động