AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314817CấM 8227CấM TạM THờI 215863CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
TungIsFoundInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE31-03-2023
07:45 PM
N/AKickN/A
tindeptraidegaiInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE31-03-2023
12:48 PM
N/AKickN/A
Predator1123noneMyaMul31-03-2023
07:04 AM
N/AKickN/A
beadhoodvnqc sv khácTHANGGGG_VN30-03-2023
03:16 PM
N/AKickN/A
ERENKCố ý bug vào quay crate ( đã thông báo nhưng vẫn cố )MyaMya30-03-2023
03:08 PM
N/AKickN/A
MyaMulnoneMyaMya30-03-2023
03:06 PM
N/AKickN/A
Ashoonkick cảnh cáo bug lỗiTHANGGGG_VN30-03-2023
02:46 PM
N/AKickN/A
NoTimenoneMyaMya30-03-2023
12:54 PM
N/AKickN/A
ERENKnoneMyaMya30-03-2023
12:51 PM
N/AKickN/A
ChuaTeGachaInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE30-03-2023
03:40 AM
N/AKickN/A
Han_BakaInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE30-03-2023
03:22 AM
N/AKickN/A
LouisCoverSynInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE30-03-2023
03:22 AM
N/AKickN/A
NH_Sin=)) vẫn kick đcZoooo29-03-2023
08:24 PM
N/AKickN/A
Pham_HeoPhá event @1MyaMul29-03-2023
07:15 PM
N/AKickN/A
Mumeiichủ acc nhờLaitama9929-03-2023
05:56 PM
N/AKickN/A
NoTimechủ acc nhờLaitama9929-03-2023
05:54 PM
N/AKickN/A
uio123_2oke cậu bé toàn chửi tHan_Baka29-03-2023
05:40 PM
N/AKickN/A
SonneProokeHan_Baka29-03-2023
05:33 PM
N/AKickN/A
MyaMulnoneshadow_king29-03-2023
04:56 PM
N/AKickN/A
KiracKTsử dụng đá đỏ @1 ( yêu cầu gỡ raMyaMul29-03-2023
12:46 PM
N/AKickN/A
Awowwyy32Sử dụng đá đỏ @1MyaMul29-03-2023
11:01 AM
N/AKickN/A
DragonFire879kick giúp :lTHANGGGG_VN29-03-2023
09:23 AM
N/AKickN/A
truong210528noneshadow_king29-03-2023
01:59 AM
N/AKickN/A
wordKay123Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE28-03-2023
08:32 PM
N/AKickN/A
ShYnMulnoneMyaMul28-03-2023
04:31 PM
N/AKickN/A