AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 349485CấM 9172CấM TạM THờI 242540CâM 1075CâM TạM THờI 7577CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89065IP CấM 39

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
thuthao4831Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE28-02-2024
12:06 AM
N/AKickN/A
vnvnopnoneLaitama9927-02-2024
11:13 PM
N/AKickN/A
vnvnopnoneLaitama9927-02-2024
11:13 PM
N/AKickN/A
vnvnopnoneLaitama9927-02-2024
10:31 PM
N/AKickN/A
vnvnopnoneLaitama9927-02-2024
10:28 PM
N/AKickN/A
vnvnopnoneLaitama9927-02-2024
10:26 PM
N/AKickN/A
PantoffynoneDiegoas26-02-2024
09:21 PM
N/AKickN/A
PHK_HuyXDInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE26-02-2024
09:10 PM
N/AKickN/A
PHK_HuyXDInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE26-02-2024
08:33 PM
N/AKickN/A
PHK_HuyXDInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE26-02-2024
08:33 PM
N/AKickN/A
TWhitenhờ kickLay_TNT26-02-2024
07:20 PM
N/AKickN/A
BigMomnoneLaitama9926-02-2024
05:34 PM
N/AKickN/A
KingofWarKKTắt hack (cảnh cáo lần 1)PG_HuyMC26-02-2024
03:36 PM
N/AKickN/A
TWhitetụcLay_TNT25-02-2024
06:30 PM
N/AKickN/A
TWhiteđẹp traiLay_TNT25-02-2024
06:18 PM
N/AKickN/A
RICHNOSKILLInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE25-02-2024
02:55 PM
N/AKickN/A
ANHKG19noneANHKG1925-02-2024
01:10 PM
N/AKickN/A
TungCKnoneHanaTuki25-02-2024
11:06 AM
N/AKickN/A
ShizukaNeNobitanoneLay_TNT24-02-2024
11:52 PM
N/AKickN/A
VUATROInoneLaitama9924-02-2024
10:04 PM
N/AKickN/A
ANHKG19noneANHKG1924-02-2024
09:43 PM
N/AKickN/A
kienamano2kêu staff tham nhũng để chuộc lợi cho mìnhEBT_Binzz24-02-2024
09:20 PM
N/AKickN/A
kienamanokêu staff tham nhũng để chuộc lợi cho mìnhEBT_Binzz24-02-2024
09:20 PM
N/AKickN/A
_sonngaoda1_chủ acc nhờLay_TNT24-02-2024
08:54 PM
N/AKickN/A
TWhitetrôn vnLay_TNT24-02-2024
07:40 PM
N/AKickN/A