AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
huydepzai1234tắt hack đi_BBV_03-08-2023
03:38 PM
N/ACảnh báoHoạt động
SubinProcấm dùng hack, kể cả auto click_BBV_02-06-2023
11:06 AM
N/ACảnh báoHoạt động
BBVHack lần 1_BBV_26-05-2023
02:59 PM
N/ACảnh báoHoạt động
BBVnone_BBV_26-05-2023
02:58 PM
N/ACảnh báoHoạt động
euaBạn thoát máy chủ đang khi Combat, bạn sẽ mất đồ! -sCONSOLE22-04-2023
05:51 PM
N/ACảnh báoHoạt động
AiRin_12Bạn thoát máy chủ đang khi Combat, bạn sẽ mất đồ! -sCONSOLE21-04-2023
07:23 PM
N/ACảnh báoHoạt động
euaBạn thoát máy chủ đang khi Combat, bạn sẽ mất đồ! -sCONSOLE21-04-2023
11:53 AM
N/ACảnh báoHoạt động
Kp_iTzMrCris23Bạn thoát máy chủ đang khi Combat, bạn sẽ mất đồ! -sCONSOLE26-12-2022
04:17 PM
N/ACảnh báoHoạt động
IAmVipProBạn thoát máy chủ đang khi Combat, bạn sẽ mất đồ! -sCONSOLE22-12-2022
04:30 PM
N/ACảnh báoHoạt động
ToenDzBạn thoát máy chủ đang khi Combat, bạn sẽ mất đồ! -sCONSOLE12-11-2022
09:23 PM
N/ACảnh báoHoạt động