AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
littledevil1234Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE03-12-2023
10:25 AM
N/AKickN/A
littledevil1234Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE03-12-2023
10:20 AM
N/AKickN/A
1208Ane0101Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE03-12-2023
10:20 AM
N/AKickN/A
1208Ane0101Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE03-12-2023
10:20 AM
N/AKickN/A
echmapuInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE03-12-2023
10:16 AM
N/AKickN/A
wowcocchahaPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE03-12-2023
09:45 AM
03-12-2023
10:15 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
dorisashimibossfightQuynh_Anh_03-12-2023
09:20 AM
03-12-2023
03:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
GiangOK1234PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE03-12-2023
08:54 AM
03-12-2023
09:24 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
GiangOK1234PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE03-12-2023
08:54 AM
03-12-2023
09:24 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
meoluoncảnh cáo phá farm#1Vinh250603-12-2023
02:44 AM
N/AKickN/A
MqInVNxem xét lại ngôn ngữVinh250603-12-2023
12:18 AM
03-12-2023
12:18 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
fake1010teamupCuaThichAnCom02-12-2023
09:54 PM
03-12-2023
03:54 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Big_Shark_86teamupCuaThichAnCom02-12-2023
09:54 PM
03-12-2023
03:54 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
punVN102teamupCuaThichAnCom02-12-2023
09:42 PM
03-12-2023
03:42 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Cheems_MC136teamupCuaThichAnCom02-12-2023
09:42 PM
03-12-2023
03:42 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KING_DOANVIPcheatCuaThichAnCom02-12-2023
09:21 PM
03-12-2023
03:21 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KINH_DOANVIPcheatCuaThichAnCom02-12-2023
09:21 PM
03-12-2023
03:21 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
rlavfxPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE02-12-2023
09:20 PM
02-12-2023
09:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KING_BybasscheatCuaThichAnCom02-12-2023
08:58 PM
03-12-2023
02:58 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Zapissredstonedunghuntervn02-12-2023
08:53 PM
03-12-2023
08:53 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Minh5555PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE02-12-2023
07:40 PM
02-12-2023
08:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
1208Ane0101Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE02-12-2023
06:42 PM
N/AKickN/A
baoneok2k10hack#1Vinh250602-12-2023
04:41 PM
N/AKickN/A
mayeuPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE02-12-2023
04:11 PM
02-12-2023
04:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
loveghostmachui staffthienhuyen02-12-2023
03:35 PM
02-12-2023
09:35 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động