AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 352917CấM 9306CấM TạM THờI 244168CâM 1124CâM TạM THờI 7789CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 90472IP CấM 41

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Khoavominhwe12pha farmDestroid_8B16-07-2024
02:49 PM
16-07-2024
03:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
hoaituanPhát hiện nghi vấn HACKCONSOLE16-07-2024
02:44 PM
16-07-2024
03:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ItzCoConutPhát hiện nghi vấn HACKCONSOLE16-07-2024
02:20 PM
16-07-2024
02:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HQBao1noneHGP_116-07-2024
01:44 PM
N/AKickN/A
bovippromaxPhát hiện nghi vấn HACKCONSOLE16-07-2024
01:33 PM
16-07-2024
02:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
phufpt1Phát hiện nghi vấn HACKCONSOLE16-07-2024
01:28 PM
16-07-2024
01:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
cuteongovt12chủ nick yêu cầuEchThuHai16-07-2024
01:16 PM
N/AKickN/A
Cokechủ nick yêu cầuEchThuHai16-07-2024
01:14 PM
N/AKickN/A
puhctekchủ acc yêu cầuEchThuHai16-07-2024
01:14 PM
N/AKickN/A
TungtapchoiPhát hiện nghi vấn HACKCONSOLE16-07-2024
12:52 PM
16-07-2024
01:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Hell_DragonKhông hợp tác check hack ăn /btgEchThuHai16-07-2024
12:15 PM
16-07-2024
03:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MayTuoiLoLtội nguEchThuHai16-07-2024
11:55 AM
N/AKickN/A
Khang_X(Move)CONSOLE16-07-2024
11:42 AM
16-07-2024
12:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Khang_X(Move)CONSOLE16-07-2024
11:08 AM
16-07-2024
11:38 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ZT_GameingInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE16-07-2024
11:03 AM
N/AKickN/A
HQViet1noneHGP_116-07-2024
10:52 AM
N/AKickN/A
minhnhat281112Phát hiện nghi vấn HACKCONSOLE16-07-2024
10:27 AM
16-07-2024
10:57 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
login9Phát hiện nghi vấn HACKCONSOLE16-07-2024
10:04 AM
16-07-2024
10:34 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
login9Phát hiện nghi vấn HACKCONSOLE16-07-2024
10:04 AM
16-07-2024
10:34 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
anti_minerInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE16-07-2024
09:48 AM
N/AKickN/A
ItzCoConutPhát hiện nghi vấn HACKCONSOLE16-07-2024
09:32 AM
16-07-2024
10:02 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ItzCoConutPhát hiện nghi vấn HACKCONSOLE16-07-2024
09:32 AM
16-07-2024
10:02 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
binlolllPhát hiện nghi vấn HACKCONSOLE16-07-2024
01:01 AM
16-07-2024
01:31 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
binlolllPhát hiện nghi vấn HACKCONSOLE16-07-2024
01:01 AM
16-07-2024
01:31 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
clarodelunaKill người sau 11hEchThuHai16-07-2024
12:42 AM
16-07-2024
01:42 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động