AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 346959CấM 8894CấM TạM THờI 241403CâM 1051CâM TạM THờI 7410CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 88152IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PTH_phanhaik10_2NGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE07-12-2023
01:23 PM
07-12-2023
01:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TekkkInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE07-12-2023
01:02 PM
N/AKickN/A
TekkkInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE07-12-2023
01:01 PM
N/AKickN/A
Cuong1993hihiSweetsFy07-12-2023
12:10 PM
07-12-2023
12:10 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Cuong1993hihiSweetsFy07-12-2023
12:10 PM
07-12-2023
12:10 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ThnagtrammuiTDmkillauraDiegoas07-12-2023
11:45 AM
07-12-2023
11:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HoangKimThiencảnh cáo afk khu minibossPantoffy07-12-2023
10:13 AM
N/AKickN/A
_LAYLA_noneAkima07-12-2023
09:34 AM
07-12-2023
09:35 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_LAYLA_noneAkima07-12-2023
09:32 AM
07-12-2023
09:32 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
22002321_dogKTsử dụng hack không hợp tác cùng staff cảnh cáo lần 1 (AUTOFISH)EBT_Binzz06-12-2023
11:20 PM
07-12-2023
05:20 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
22002321_dogKTnghi vấn autofishEBT_Binzz06-12-2023
11:07 PM
N/AKickN/A
LTTH_BabbynoneAkima06-12-2023
10:49 PM
N/AKickN/A
DiegoasnoneEBT_Binzz06-12-2023
10:09 PM
N/AKickN/A
marlonnoneXiuLaLa06-12-2023
09:30 PM
N/AKickN/A
HAIDANGHAIDUONGNGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE06-12-2023
07:57 PM
06-12-2023
08:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kietnbtInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE06-12-2023
06:59 PM
N/AKickN/A
Solomon_CraftflyDiegoas06-12-2023
03:35 PM
07-12-2023
03:35 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kietnbtInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE06-12-2023
03:04 PM
N/AKickN/A
XacquysomaXInternal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE06-12-2023
02:13 AM
N/AKickN/A
ThnagtrammuiTDmaura + flyDiegoas05-12-2023
09:21 PM
06-12-2023
03:21 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NadandonspamDiegoas05-12-2023
09:08 PM
05-12-2023
09:18 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
amazonsg0sử dụng XrayCONSOLE05-12-2023
08:06 PM
05-12-2023
08:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Solomon_Craftkill aura lộ liễuVinh250605-12-2023
04:34 PM
05-12-2023
10:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Deku_KindbanlistBlackPersica05-12-2023
03:17 PM
N/ACấmHoạt động
lucprominecraftteam upBlackPersica05-12-2023
03:14 PM
05-12-2023
04:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động