AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 350377CấM 9197CấM TạM THờI 242872CâM 1089CâM TạM THờI 7644CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89519IP CấM 39

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Cruyffphá farm (có proof)Lay_TNT02-04-2024
05:28 PM
02-04-2024
06:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
quang09865testMinhGoodBoyzZz02-04-2024
04:15 PM
02-04-2024
04:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Huy_PROPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE02-04-2024
03:04 PM
02-04-2024
03:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NightXVPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE02-04-2024
02:37 PM
02-04-2024
03:07 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NightXVPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE02-04-2024
02:37 PM
02-04-2024
03:07 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NightXVPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE02-04-2024
02:37 PM
02-04-2024
03:07 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NightXVPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE02-04-2024
12:25 PM
02-04-2024
12:55 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
loanhducsử dụng skill diện rộng vào mob event tại spawnLay_TNT01-04-2024
09:16 PM
01-04-2024
09:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NamGamerVNPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE01-04-2024
08:56 PM
01-04-2024
09:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_Duongg_ARCHER_sử dụng skill diện rộng vào mob event tại spawnLay_TNT01-04-2024
05:01 PM
01-04-2024
05:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NightXVPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE01-04-2024
04:13 PM
01-04-2024
04:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
lapmcPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE01-04-2024
02:30 PM
01-04-2024
03:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TuanDngSuyNgamPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Scaffold)CONSOLE01-04-2024
01:29 PM
01-04-2024
01:49 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Bruh_Lmaophá farm (có proof) #3Lay_TNT01-04-2024
12:34 PM
02-04-2024
12:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
adffgghuy7PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Scaffold)CONSOLE01-04-2024
11:44 AM
01-04-2024
12:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Hi_Im_MinhPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE01-04-2024
11:44 AM
01-04-2024
12:04 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
dat2502phá farm @1Laitama9901-04-2024
12:20 AM
01-04-2024
12:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHK_HuyXDphá farm @1Laitama9901-04-2024
12:08 AM
01-04-2024
12:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
YlinheeNGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE31-03-2024
07:57 PM
31-03-2024
08:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kienthemagesử dụng skill diện rộng vào mob đặc biệt ở /spawnYueNoLove31-03-2024
06:58 PM
31-03-2024
07:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sonvipkingsử dụng skill diện rộng vào mob đặc biệt ở /spawnYueNoLove31-03-2024
05:46 PM
31-03-2024
06:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
BruhUwUsử dụng skill diện rộng vào mob đặc biệt ở spawnYueNoLove31-03-2024
05:31 PM
31-03-2024
06:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
JustineryPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE31-03-2024
03:09 PM
31-03-2024
03:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kaitochu3sử dụng skill diện rộng ở spawnYueNoLove31-03-2024
03:00 PM
31-03-2024
03:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
VL_LVPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE31-03-2024
01:08 PM
31-03-2024
01:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động