AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 350377CấM 9197CấM TạM THờI 242872CâM 1089CâM TạM THờI 7644CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89519IP CấM 39

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
cuteongovt12aura#2MinhGoodBoyzZz09-04-2024
06:33 PM
09-04-2024
09:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
uw_uPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Scaffold)CONSOLE09-04-2024
01:46 PM
09-04-2024
02:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
3xquisePHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE09-04-2024
01:43 PM
09-04-2024
02:13 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
3xquisePHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE09-04-2024
12:44 PM
09-04-2024
01:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
cutebabytiger17PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE08-04-2024
10:03 PM
08-04-2024
10:33 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
YourMommautoclick farm quái #1Lay_TNT08-04-2024
09:36 PM
08-04-2024
10:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HRTRUNGPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE08-04-2024
09:17 PM
08-04-2024
09:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NgTuanPhucsử dụng XrayCONSOLE08-04-2024
08:59 PM
08-04-2024
09:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
WonJueSeongNGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE08-04-2024
03:21 PM
08-04-2024
03:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
3xquisePHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE08-04-2024
08:48 AM
08-04-2024
09:18 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bvuongzsử dụng phần mềm thứ 3 để farm quáiLay_TNT08-04-2024
01:25 AM
08-04-2024
01:55 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
suriiiiii/pk on khu 5 ( lần đầu )DennisSaber07-04-2024
11:26 PM
08-04-2024
02:26 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
dafasử dụng skill diện rộng vào mob event tại spawnLay_TNT07-04-2024
05:56 PM
07-04-2024
06:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
bautroitrongxanhmute nhảm ?DuyAnhNoProo07-04-2024
05:19 PM
07-04-2024
11:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
artainBan hộ ( Hack trade nhanh )YueNoLove07-04-2024
03:16 PM
07-04-2024
09:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
JIMAPhá Farm #3 ( bị kill, nhảy bãi qxt -> qb2, thắc mắc liên hệ staff cụm )XuanHoa07-04-2024
02:03 PM
09-04-2024
04:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
login9PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE07-04-2024
01:41 PM
07-04-2024
02:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
em_nghia_pro/pk khu slime ( lần đầu )DennisSaber07-04-2024
12:03 PM
07-04-2024
01:03 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
_Olaf_phá farm @1Laitama9907-04-2024
08:51 AM
07-04-2024
08:51 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ChoosenOnesử dụng skill diện rộng vào mob event tại spawnLay_TNT06-04-2024
11:42 PM
07-04-2024
12:12 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
BauTroiTrongXanhfeed mạngLay_TNT06-04-2024
11:20 PM
06-04-2024
11:50 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
concacdai1250kmkill mem sau 11hLay_TNT06-04-2024
11:17 PM
07-04-2024
12:17 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
duyproels2Phá farm #1 (bị kill k xuống ql,vui lòng đọc cập nhật luật tại forum )XuanHoa06-04-2024
10:19 PM
07-04-2024
01:19 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TheSmartCatPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE06-04-2024
09:57 PM
06-04-2024
10:27 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
KhangpigPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE06-04-2024
09:34 PM
06-04-2024
09:54 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động