AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314819CấM 8227CấM TạM THờI 215865CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
MuMeiiPhá farm @3 ( ban hộ helper )MyaMul31-03-2023
01:23 PM
03-04-2023
01:23 PM
Cấm tạm thờiHoạt động
komeii_PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE31-03-2023
01:12 PM
31-03-2023
01:42 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
18336_Ningootreo quá 4 accEBT_Binzz31-03-2023
01:05 PM
31-03-2023
04:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
GH_QuyPVPPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE31-03-2023
12:58 PM
31-03-2023
01:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HoanqNguyenPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE31-03-2023
12:36 PM
31-03-2023
01:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
linhlozPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE31-03-2023
12:31 PM
31-03-2023
01:01 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
LeakedPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE31-03-2023
12:27 PM
31-03-2023
12:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
LeakedPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE31-03-2023
12:27 PM
31-03-2023
12:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
LeakedPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE31-03-2023
12:27 PM
31-03-2023
12:57 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kirito2872phá farm #1 (mem report)NotCookize31-03-2023
12:24 PM
31-03-2023
12:54 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
LeakedPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE31-03-2023
11:32 AM
31-03-2023
12:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Awowwyy32xử dụng đá đỏ @2Yamadesu31-03-2023
11:00 AM
31-03-2023
05:00 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
yt_kiraPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE31-03-2023
11:00 AM
31-03-2023
11:30 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
AAAAAAAASSSSWWWWPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE31-03-2023
10:26 AM
31-03-2023
10:56 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
AAAAAAAASSSSWWWWPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (move)CONSOLE31-03-2023
10:26 AM
31-03-2023
10:56 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
minh747PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE31-03-2023
10:20 AM
31-03-2023
10:50 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
rio_themasterPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE31-03-2023
09:22 AM
31-03-2023
09:52 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Awowwyy32PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE31-03-2023
08:56 AM
31-03-2023
09:26 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NguyenBapPhuocday ne ngu ngy oi ngu [_Xehp] [VOTEKICK]CONSOLE31-03-2023
08:50 AM
31-03-2023
08:55 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
huygbbPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE31-03-2023
08:13 AM
31-03-2023
08:43 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Hung7aPHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Scaffold)CONSOLE31-03-2023
07:50 AM
31-03-2023
08:20 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TainG12PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE31-03-2023
07:20 AM
31-03-2023
07:50 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
konosugusử dụng XrayCONSOLE31-03-2023
03:50 AM
31-03-2023
04:05 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
the_cipherNGHI VẤN HACK (badpackets)CONSOLE31-03-2023
12:38 AM
31-03-2023
12:58 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
law112PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Hitbox)CONSOLE30-03-2023
11:01 PM
30-03-2023
11:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động