AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
BambukajCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:33 PM
08-02-2020
01:38 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
lam6d/vk bua` #2UBRO32BIT08-02-2020
01:31 PM
08-02-2020
01:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
D3mon_NhanGaqzVNCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:31 PM
09-02-2020
01:31 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
mingngo123CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:30 PM
08-02-2020
01:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
congdat9CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:30 PM
08-02-2020
01:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
lam6dvk buamingngo12308-02-2020
01:29 PM
N/AKickN/A
ConHoKinhHoangCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:28 PM
08-02-2020
01:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
testhackcodeCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:23 PM
08-02-2020
01:28 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
toanto1CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:20 PM
08-02-2020
01:25 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Spy007CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:17 PM
09-02-2020
01:17 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Giyuu_chanCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:16 PM
08-02-2020
01:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
anime_nose_cumCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:16 PM
08-02-2020
01:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Kaneki_BlueCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:16 PM
08-02-2020
01:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
mrcooldude2323SỬ DỤNG HACK: reach+?antiknockback(Mode:<50%)UBRO32BIT08-02-2020
01:15 PM
08-02-2020
02:15 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tigger9973CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:15 PM
08-02-2020
01:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
binzero001CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:14 PM
09-02-2020
01:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Hacker200701hackmingngo12308-02-2020
01:14 PM
08-02-2020
07:14 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
redhood1CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #4 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:12 PM
08-02-2020
02:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
TheKingAmedousCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:11 PM
08-02-2020
01:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PouFunnyPvPCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:11 PM
08-02-2020
01:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Chinsu_chanCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:11 PM
08-02-2020
01:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
SkuMaLion_CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:11 PM
09-02-2020
01:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
RainbowCuteGirlCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:11 PM
08-02-2020
01:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
clientoff200kCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:09 PM
08-02-2020
01:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
drilllCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE08-02-2020
01:06 PM
08-02-2020
01:11 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động