AEMINE BAN - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314819CấM 8227CấM TạM THờI 215865CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Tên người dùng Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
roalv123456789CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
05:07 PM
26-01-2020
05:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Jay_Hero303CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
04:56 PM
26-01-2020
05:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
phucgam3701PCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
04:51 PM
26-01-2020
04:56 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
minhnhatmapCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
04:49 PM
26-01-2020
05:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NungLon123CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
04:47 PM
26-01-2020
04:52 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tantrumhem2CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
04:42 PM
26-01-2020
05:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
kienag123456CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
04:41 PM
26-01-2020
04:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sadpostingCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
04:41 PM
26-01-2020
04:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
dangthanhanCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
04:39 PM
26-01-2020
04:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
ImVietNam9Ablacklisted modificationssadposting26-01-2020
04:37 PM
26-01-2020
10:37 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Sadarabuse suitWolfGangYT26-01-2020
04:33 PM
N/AKickN/A
AggRetsukiabuse suitWolfGangYT26-01-2020
04:33 PM
27-01-2020
04:33 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Otonashi_Iovi luoi bam esc ma nho helper kick :vcocchetdi_vn26-01-2020
04:27 PM
N/AKickN/A
NHOCKEY2K7xin do staffcocchetdi_vn26-01-2020
04:26 PM
26-01-2020
04:29 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
MAD_huy_jpCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
04:25 PM
26-01-2020
04:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MrDragonMAGEvi tu nguyen bi an kick ( li do : luoi an esc :v)cocchetdi_vn26-01-2020
04:23 PM
N/AKickN/A
thegodnghi van hack acc ( bang chung tren forum )cocchetdi_vn26-01-2020
04:22 PM
26-01-2020
10:22 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
NHOCKEY2K7xin do staffcocchetdi_vn26-01-2020
04:22 PM
26-01-2020
04:24 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
PanDaGMCCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
04:21 PM
26-01-2020
04:26 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
HighNuggetsử dụng XrayCONSOLE26-01-2020
04:20 PM
26-01-2020
04:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
tantrumhem2CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
04:20 PM
26-01-2020
04:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Linh_isbestnghi van hack acc dang su li ( bang chung tren forum )cocchetdi_vn26-01-2020
04:19 PM
26-01-2020
10:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MrDragonwind1nghi van hack acc dang su li ( bang chung tren forum )cocchetdi_vn26-01-2020
04:19 PM
26-01-2020
10:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
MrDragonFIREnghi van hack acc dang su li ( bang chung tren forum )cocchetdi_vn26-01-2020
04:18 PM
26-01-2020
10:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
SapCỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #5 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE26-01-2020
04:18 PM
27-01-2020
04:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động