sadposting - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 84157CấM 2616CấM TạM THờI 69516CâM 588CâM TạM THờI 4122CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 7279IP CấM 36

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
HACKER [ToiKoPhai_RTP_VN] [VOTEKICK]CONSOLE30-08-2021
06:19 PM
30-08-2021
6:29 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
scammerDanstVN0726-08-2021
09:33 PM
26-08-2021
9:34 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
abuse.............Warr_Dragonn110-08-2021
12:41 PM
N/AKickN/A
qua dep traisadposting12-07-2021
02:58 AM
N/AKickN/A
alovirus12305-06-2021
12:23 PM
N/AKickN/A
noneHuyNeKKu05-06-2021
12:16 PM
05-06-2021
12:16 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
noneHuyNeKKu05-06-2021
12:16 PM
N/AKickN/A
noneHuyNeKKu05-06-2021
12:16 PM
N/AKickN/A
đã nghỉ game và để lại acc cho người khác pháHuyNeKKu05-06-2021
12:16 PM
N/ACấmKhông hoạt động
hack bat tuHuyNeKKu05-06-2021
10:26 AM
N/AKickN/A
noneTrucDuonggg04-06-2021
06:04 PM
N/AKickN/A
noneHuyNeKKu02-06-2021
03:04 PM
N/AKickN/A
noneForever_XXX20-05-2021
08:40 PM
N/ACâmKhông hoạt động
sayonara~DanstVN0725-02-2021
02:31 PM
N/ACấmKhông hoạt động
abuse kick staffForever_XXX24-02-2021
02:49 PM
24-02-2021
2:49 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sayonaraDanstVN0724-02-2021
02:44 PM
N/AKickN/A
haha hacks go brrrrrrrrrrr [houyea] [VOTEKICK]CONSOLE12-02-2021
08:13 AM
12-02-2021
8:23 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
di nqu?,online nua~ bu ca.c chosadposting06-02-2021
09:31 PM
N/AKickN/A
spam nhe.Forever_XXX05-02-2021
01:32 PM
05-02-2021
1:33 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE04-07-2020
08:24 PM
04-07-2020
8:54 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
LDanstVN0720-05-2020
06:44 PM
N/AKickN/A
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #3 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE18-05-2020
10:48 PM
18-05-2020
11:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE15-05-2020
09:32 PM
15-05-2020
9:47 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #2 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE12-05-2020
09:28 PM
12-05-2020
9:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ GẮNG SỬ DỤNG HACK #1 [Chú Cảnh Sát]CONSOLE03-05-2020
03:38 PM
03-05-2020
3:43 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

sadposting

sadposting