phatpro2k3 - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 349485CấM 9172CấM TạM THờI 242540CâM 1075CâM TạM THờI 7577CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89065IP CấM 39

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Phá farm @4 (ngồi ké khu không xin phép,phạm 1 lần nữa là ban vv xin hãy đọc luật)MyaMul05-02-2023
09:46 PM
12-02-2023
9:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Pha farm @3 (Ngoi ke bai ko xin phep)shadow_king31-01-2023
11:25 PM
03-02-2023
11:25 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Pha farm @2 (Ngoi ke bai k xin phep)shadow_king30-01-2023
08:02 PM
31-01-2023
8:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Đã vi phạm được staff tha vẫn cố chống cự + Toxic với mem trong servershadow_king29-01-2023
01:44 AM
29-01-2023
7:44 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Search

phatpro2k3

phatpro2k3