PVPkid - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314822CấM 8227CấM TạM THờI 215868CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Xin đc muteshadow_king02-03-2023
09:41 PM
02-03-2023
9:42 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
Xin đc muteshadow_king02-03-2023
09:40 PM
02-03-2023
9:41 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
ukshadow_king27-02-2023
05:47 PM
N/AKickN/A
có bị câm k e ơi sao hỏi ko trlshadow_king21-02-2023
03:46 PM
21-02-2023
3:49 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
noneshadow_king21-02-2023
03:43 PM
N/AKickN/A
noneshadow_king18-02-2023
12:21 PM
N/AKickN/A
noneshadow_king18-02-2023
12:04 PM
N/AKickN/A
spamshadow_king18-02-2023
11:39 AM
N/AKickN/A
Bye eshadow_king03-02-2023
12:46 PM
N/AKickN/A
bye eshadow_king31-01-2023
10:12 PM
N/AKickN/A
noneshadow_king24-01-2023
04:32 PM
N/AKickN/A
Chúc em năm mới vui vẻ nhéshadow_king23-01-2023
12:51 AM
23-01-2023
12:52 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
noneshadow_king23-01-2023
12:35 AM
N/AKickN/A
Chúc em năm mới vui vẻ nhéshadow_king23-01-2023
12:35 AM
23-01-2023
12:36 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
noneshadow_king23-01-2023
12:34 AM
N/AKickN/A
noneshadow_king23-01-2023
12:33 AM
N/AKickN/A
Chúc e năm mới vui vẻshadow_king22-01-2023
05:02 PM
N/AKickN/A
bay cái nịtshadow_king22-01-2023
02:38 PM
N/AKickN/A
noneshadow_king22-01-2023
02:33 PM
N/AKickN/A
xin được kick để đi wcshadow_king22-01-2023
02:59 AM
N/AKickN/A
em iu cai nitshadow_king28-12-2022
09:01 PM
N/AKickN/A
Tommy Nhoshadow_king15-12-2022
12:17 PM
N/AKickN/A
Bingchilling cái nịtshadow_king18-11-2022
05:31 PM
N/AKickN/A
nhờn là ăn đòn nhóshadow_king17-11-2022
05:26 PM
N/AKickN/A
yêu cầu gỡ pistonMyaMul15-06-2022
08:21 PM
N/AKickN/A
Search

PVPkid

PVPkid