Literature_MC - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314817CấM 8227CấM TạM THờI 215863CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
phá farm lần 1RyezenKaido14-02-2023
11:40 AM
14-02-2023
5:40 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
toxic lần 2RyezenKaido31-01-2023
09:25 PM
01-02-2023
3:25 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
xúc phạm staffHan_Baka30-01-2023
09:29 PM
30-01-2023
9:30 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
phá farm (L9) #1ly4444414-12-2022
11:35 PM
15-12-2022
11:35 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
xử dùng phần mềm macro can thiệp vào gameTruongduy251110-11-2022
12:41 PM
10-11-2022
6:41 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
none_BBV_05-11-2022
10:26 AM
N/AKickN/A
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE01-05-2022
06:30 PM
N/AKickN/A
ignore ssShietDaPig18-03-2022
06:28 PM
18-03-2022
6:28 PM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
CỐ TRỐN KHI BỊ ĐÓNG BĂNG [ShietDaPig]CONSOLE18-03-2022
06:22 PM
19-03-2022
12:22 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-02-2022
09:36 PM
N/AKickN/A
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-02-2022
09:34 PM
N/AKickN/A
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-02-2022
09:33 PM
N/AKickN/A
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE24-02-2022
09:30 PM
N/AKickN/A
bị check pass liên hệ pageDoanKhanhVy14-02-2022
07:58 PM
N/ACấmKhông hoạt động
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE27-01-2022
09:56 PM
N/AKickN/A
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE27-01-2022
09:53 PM
N/AKickN/A
Internal Exception; io.netty.handler.timeout.ReadTimeoutExceptionCONSOLE27-01-2022
09:35 PM
N/AKickN/A
Search

Literature_MC

Literature_MC