Komi_san - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 283417CấM 7791CấM TạM THờI 187927CâM 918CâM TạM THờI 6746CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 79997IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE27-09-2022
05:18 PM
28-09-2022
5:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE27-09-2022
05:18 PM
27-09-2022
11:18 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE27-09-2022
05:18 PM
28-09-2022
5:18 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-09-2022
04:19 PM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-09-2022
10:40 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE30-08-2022
07:38 PM
30-08-2022
7:58 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

Komi_san

Komi_san