KingOnlyNoob - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 349485CấM 9172CấM TạM THờI 242540CâM 1075CâM TạM THờI 7577CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89065IP CấM 39

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
Abuse Gadget/Cheat/Bug EXPDanstVN0729-03-2023
09:32 PM
N/ACấmHoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE27-03-2023
07:05 PM
27-03-2023
7:35 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE25-03-2023
09:35 PM
25-03-2023
10:05 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE25-03-2023
07:54 PM
25-03-2023
8:24 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE24-03-2023
11:41 PM
25-03-2023
12:11 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE21-03-2023
06:16 PM
21-03-2023
6:46 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE19-03-2023
08:49 PM
19-03-2023
9:19 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE19-03-2023
04:14 PM
19-03-2023
4:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE19-03-2023
01:00 PM
19-03-2023
1:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Velocity)CONSOLE19-03-2023
01:00 PM
19-03-2023
1:30 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE19-03-2023
11:50 AM
19-03-2023
12:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE18-03-2023
10:19 PM
18-03-2023
10:49 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE15-03-2023
08:40 PM
15-03-2023
9:10 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE12-03-2023
07:38 PM
12-03-2023
8:08 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE12-03-2023
04:15 PM
12-03-2023
4:45 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE12-03-2023
12:51 PM
12-03-2023
1:21 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE11-03-2023
08:37 PM
11-03-2023
9:07 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (Move)CONSOLE10-03-2023
11:50 AM
10-03-2023
12:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE08-03-2023
12:32 PM
08-03-2023
1:02 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE05-03-2023
07:42 PM
05-03-2023
8:12 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE04-03-2023
10:39 PM
04-03-2023
11:09 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
sử dụng hack để farm mobsTruongduy251102-03-2023
11:40 PM
03-03-2023
5:40 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE01-03-2023
07:14 PM
01-03-2023
7:44 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE28-02-2023
09:36 PM
28-02-2023
10:06 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACK (1)CONSOLE26-02-2023
09:07 AM
26-02-2023
9:37 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

KingOnlyNoob

KingOnlyNoob