Hero1strrr - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 314819CấM 8227CấM TạM THờI 215865CâM 978CâM TạM THờI 7084CảNH BáO 3CảNH BáO TạM THờI 0KICK 82623IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
xác minh scam [page.aemine.vn]ly4444431-01-2023
09:34 PM
N/ACấmHoạt động
giả danh ingame có hành vi cố tình scamTruongduy251130-01-2023
02:53 PM
30-01-2023
8:53 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
Search

Hero1strrr

Hero1strrr