HeRo1sT - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 349485CấM 9172CấM TạM THờI 242540CâM 1075CâM TạM THờI 7577CảNH BáO 16CảNH BáO TạM THờI 0KICK 89065IP CấM 39

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
noneHan_Baka20-11-2023
11:50 PM
N/AKickN/A
toxic #1Han_Baka20-11-2023
11:07 PM
21-11-2023
5:07 AM
Câm tạm thờiKhông hoạt động
nonely4444430-05-2023
07:13 PM
N/AKickN/A
out anh vao`ly4444419-05-2023
10:34 PM
N/AKickN/A
nonely4444410-04-2023
07:40 PM
N/AKickN/A
nonely4444407-04-2023
10:04 PM
N/AKickN/A
anh vao`NotCookize06-04-2023
10:31 PM
N/AKickN/A
noneNotCookize06-04-2023
04:54 PM
N/AKickN/A
noneNotCookize06-04-2023
12:28 PM
N/AKickN/A
anh vao` treoly4444405-04-2023
11:17 PM
N/AKickN/A
nonely4444428-03-2023
12:30 PM
N/AKickN/A
outly4444427-03-2023
11:22 PM
N/AKickN/A
outly4444427-03-2023
11:21 PM
N/AKickN/A
noneNotCookize25-03-2023
11:14 PM
N/AKickN/A
noneNotCookize23-03-2023
10:34 PM
N/AKickN/A
noneNotCookize09-03-2023
10:41 PM
N/AKickN/A
nonely4444431-01-2023
09:36 PM
N/AKickN/A
noneNotCookize30-01-2023
04:06 PM
N/AKickN/A
nonely4444428-01-2023
11:59 AM
N/AKickN/A
outly4444427-01-2023
12:17 PM
N/AKickN/A
pha keyNotCookize26-01-2023
10:20 PM
26-01-2023
10:20 PM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
noneNotCookize26-01-2023
02:10 AM
N/AKickN/A
noneNotCookize23-01-2023
10:22 AM
N/AKickN/A
outNotCookize22-01-2023
09:10 PM
N/AKickN/A
noneNotCookize22-01-2023
12:00 PM
N/AKickN/A
Search

HeRo1sT

HeRo1sT