zICupionVn_ - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 283417CấM 7791CấM TạM THờI 187927CâM 918CâM TạM THờI 6746CảNH BáO 0CảNH BáO TạM THờI 0KICK 79997IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-09-2022
09:30 AM
24-09-2022
9:35 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-09-2022
09:30 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-09-2022
09:30 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-09-2022
10:44 AM
N/AKickN/A
Search

zICupionVn_

zICupionVn_