zICupionVn_ - Vi phạm


AEMINE BAN

Liệt kê nhưng người chơi tiêu cực có cử chỉ, hành động, lời nói không tốt, sử dụng phần mềm gian lận.

TẤT CẢ 343998CấM 8781CấM TạM THờI 239406CâM 1044CâM TạM THờI 7343CảNH BáO 10CảNH BáO TạM THờI 0KICK 87375IP CấM 38

Lý do Thực hiện bởi Ngày Kết thúc Loại Tình trạng
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-09-2022
09:30 AM
24-09-2022
9:35 AM
Cấm tạm thờiKhông hoạt động
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-09-2022
09:30 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE24-09-2022
09:30 AM
N/AKickN/A
PHÁT HIỆN NGHI VẤN HACKCONSOLE23-09-2022
10:44 AM
N/AKickN/A
Search

zICupionVn_

zICupionVn_